Pożegnanie Redaktora „Kroniki Diecezji Sandomierskiej”

Ks. inf. prof. dr hab. Józef Krasiński w ostatnim numerze dwumiesięcznika diecezjalnego pożegnał się z Czytelnikami.

– Dziękuję Ks. Biskupowi Ordynariuszowi za wyrozumiałość, Autorom artykułów, Księdzu Dyrektorowi, Siostrom, Pracownikom z Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni oraz wszystkim, którzy mnie wspierali w tej pracy – pisze w pożegnaniu ks. inf. Józef Krasiński. Odchodzący Redaktor jest szczerze wdzięczny licznym Czytelnikom z kraju i zagranicy.

Pracę redaktorską rozpoczął w 1982 r. niestrudzenie redagując kolejne tomy, czyli roczniki, które liczyły po kilkaset stron, a w 2005 tom liczył 1022 strony.

Biskup Krzysztof Nitkiewicz podziękował ks. Krasińskiemu za jego gorliwą i kompetentną posługę jako Redaktora pisma diecezjalnego.

Jednocześnie powierzył redagowanie „Kroniki Diecezji Sandomierskiej” ks. dr. Markowi Kumórowi i ks. dr. Tomaszowi Cuberowi, pracującym na co dzień w Kurii Diecezjalnej i w Wyższym Seminarium Duchownym.