Przędzel – Matki Bożej Bolesnej

KONTAKT:

Gm. Rudnik nad Sanem, pow. Nisko, woj. podkarpackie
37-420 Rudnik, Przędzel, ul. Mickiewicza 62

tel. (+48) 15 876 03 06
E-mail:
Strona www:

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 8:00; 10:30; 18:00
Święta państwowo zniesione: 6:30; 17:00
Dni powszednie: 17:00

KAPŁANI:

Administrator - Ks. mgr Lesław Biłas (od 2016 r.)

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Przędzel

Liczba katolików:
1558

Odpusty:

Matki Bożej Bolesnej (15 września)

Historia:
Ks. kan. Mieczysław Porawski proboszcz parafii Racławice n. Sanem od r. 1954 razem z ks. wikariuszem Józefem Wilkiem dojeżdżali do dość dużej przydrożnej kaplicy, aby odprawiać Mszę świętą. Od r. 1964 ks. Józef Fejdasz wikariusz z Racławic otrzymał polecenie, aby uczył dzieci religii w Przędzelu, a także co niedzielę odprawiał Mszę świętą. W r. 1968 bp I. Tokarczuk po wizytacji parafii Racławice zobowiązał ks. M. Porawskiego do budowy kościoła. Jako datę powstania parafii uważa się 8 grudnia 1970 r. Do budowy kościoła przystąpiono bez planu. Zakończono budowę w stanie surowym jesienią 1971 r. Pracą przy budowie kierował ks. J. Fejdasz, który od 13 IV 1971 r. zamieszkał na stałe w Przędzelu. Oprócz ks. Fejdasza pracą przy budowie kierował Stanisław Puskarczyk oraz członkowie komitetu budowy kościoła parafialnego w Przędzelu, do którego należeli: Józef Kluk, Emil Karaś, Stanisław Klusek, Franciszek Byra. Wielce zasłużonym ofiarodawcą był Franciszek Leszczyński z rodziną. Ze strony władz państwowych często napotykano na duże trudności. Ks. J. Fejdasz był szykanowany, a nawet sądownie ukarany za nielegalną budowę kościoła. Kościół uroczyście poświęcił podczas wizytacji parafii bp Stanisław Jakiel dnia 20 maja 1973 r. Plebanię wystawiono rok później, a raczej odkupiono dom od prywatnego właściciela. Kościół o wymiarach 23×10 m przykryty jest blachą zakonserwowaną, wewnątrz wykonano boazerię, ogrzewanie z wentylacją. W dzwonnicy wybudowanej oddzielnie zawieszone są trzy dzwony. Parafia posiada akta parafialne od 1971 r.

- POKAŻ MNIEJ -