Przypowieść o talentach

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mt 25,14-30)

Przypowieść o talentach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
„Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczai się rozliczać z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: «Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana».
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, i powiedział: «Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana».
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: «Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność».
Odrzekł mu Pan jego: «Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności : tam będzie płacz i zgrzytanie zębów»”.

Oto słowo Pańskie.

W przypowieści o talentach Pan powraca „po dłuższym czasie” i dokonuje rozliczenia ze swoimi sługami. Słudzy otrzymali więcej lub mniej talentów, w zależności od swoich zdolności: każdy człowiek ma inne uzdolnienia i zadania, każdy musi iść własną drogą przez życie. Zapłata jest rozdzielana nie według otrzymanych talentów, lecz odpowiednio do wierności. „Dobrym i wiernym” jest sługa, który nie męczy się oczekiwaniem na Pana; który nie marzy jedynie o przyszłości, lecz żyje teraźniejszością i rozwija swoje talenty. „Sługa zły i gnuśny” został pozbawiony jedynego talentu nie za to, że mniej otrzymał niż inni, lecz za to, że nic nie uczynił w życiu, by powiększyć otrzymany dar. Został pozbawiony daru nie dlatego, że był biedny, lecz dlatego, że był „gnuśny” i bezczelny wobec swego Pana, posądzając go o chęć niesprawiedliwego wzbogacenia się. Nie docenił on zaufania, jakie mu okazał Pan. Nie tylko więc brakło mu gorliwości w czynie, lecz jeszcze brak mu było właściwego zrozumienia Pana. I za to właśnie został ukarany. Wyrażenie: „Wejdź do radości twego pana!” (Mt 25, 21) wskazuje wyraźnie, że Panem tym jest sam Bóg; nagrodą zaś „ wiernego sługi” jest dar radości czyli życia; radość Pana polega na uczestnictwie w Królestwie Bożym, na uczestnictwie pełnym i definitywnym.