Przyznano nagrody „Arbor bona”

Poznaliśmy tegorocznych laureatów nagrody „Arbor Bona” – Dobrego Drzewa

W niedzielę, 27 czerwca w Katolickim Domu Kultury w Sandomierzu odbyła się III gala wręczenia diecezjalnej nagrody „Arbor Bona”, czyli Dobrego Drzewa. Na uroczystej gali wręczenia nagrody, którą diecezja honoruje osoby w trzech kategoriach: ewangelizacji, działalności charytatywno-społecznej i świadectwa życia, obecni byli biskupi i księża, siostry zakonne, Burmistrz Sandomierza oraz przedstawiciele różnych instytucji wojewódzkich i miejskich, a także wiele osób świeckich zaangażowanych na co dzień w życiu diecezji sandomierskiej.

Uroczystą galę wręczenia nagród poprowadziła pani Aleksandra Gronek-Piotrowska.

Rozpoczynając tegoroczną, trzecią edycję nagrody, bp Krzysztof Nitkiewicz, podkreślił, że w diecezji nie brakuje osób, które swoim życiem mówią na czym powinno polegać chrześcijaństwo.

   Tegoroczni laureaci napełniają naszą ziemię światłem i pięknem, jakie noszą w sercu. Są one tym cenniejsze, że pochodzą od Chrystusa i do Niego prowadzą – zauważył biskup.

Laureatem nagrody w kategorii ewangelizacji za pomysłowość, ogromną pracowitość, zaangażowanie na rzecz organizacji Diecezjalnych Dni Kultury Chrześcijańskiej, umiejętność inspiracji wielu inicjatyw społeczno-kulturowych, naukowych oraz charytatywnych, a także za promowanie wartości chrześcijańskich, kształcenie postaw religijnych i patriotycznych została pani Ewa Lipińska-Mikrut. Laureatka jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu i prezesem zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej.

W kategorii świadectwo życia chrześcijańskiego nagrodę otrzymała Barbara Palacz, za poświęcenie oraz zorganizowanie Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Przełożonych w Sandomierzu, zabieganie o utworzenie kaplicy szpitalnej, przygotowanie „białej służby” oraz kierowanie jej pracami w czasie pielgrzymki Jana Pawła II w Sandomierzu; za upowszechnianie moralności chrześcijańskiej, obronę życia nienarodzonych, jak również pomoc i towarzyszenie rodzinom wielodzietnym.

W trzeciej kategorii, działalność charytatywno–społeczna, kapituła przyznała nagrodę Longinowi Bokwie. „Za wspieranie materialne oraz finansowe placówek oświatowych oraz charytatywnych, pomoc kościołom na Wołyniu oraz polskiej Szkole na Litwie, wsparcie szpitala Ducha Świętego w Sandomierzu w czasie pandemii; za zaangażowanie się na rzecz utworzenia Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn oraz budowy magazynów żywnościowych dla Caritas Diecezji Sandomierskiej; za poświęcenie się na rzecz niesienie pomocy ubogim, chorym, samotnym, bezdomnych i wykluczonym” – głosi uzasadnienie nagrody.

Na zakończenie zebrani mogli wysłuchać występu kwartetu muzycznego w składzie: Magdalena Kotarska – sopran, Maciej Przestrzelski – skrzypce, Damian Mart – trąbka, Monika Polaczek-Przestrzelska – fortepian.

Nagroda „Arbor bona” – Dobrego drzewa, ma formę umieszczonych obok siebie na bordowym tle dwóch medali z brązu. Pierwszy, z herbem Diecezji Sandomierskiej, nosi na obwodzie jej łacińską nazwę „Dioecesis Sandomiriensis”. Drugi, przedstawiający Bazylikę Katedralną w Sandomierzu, opisany jest cytatem z Ewangelii w języku łacińskim: „Arbor bona fructus bonos facit” (Dobre drzewo wydaje dobre owoce, por. Mt 7,17).

Osoby nagrodzone wyłania Kapituła spośród propozycji i zgłoszeń otrzymanych od osób i instytucji, które wskazują szczególnie zasłużone osoby i uzasadniają kandydaturę.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor naczelny "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/