Razem o diecezji

Spotkanie Księży Dziekanów pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Nitkiewicza.

17 marca odbyło się spotkanie robocze księży dziekanów i wicedziekanów Diecezji Sandomierskiej, któremu przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Wzięli w nim udział bp Edward Frankowski oraz przełożeni kurii diecezjalnej.

Bp Nitkiewicz przybliżył główne tematy poruszane na niedawnym posiedzeniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Zachęcił do tego, aby kapłańska troska o potrzeby wiernych, szła w parze  z rozwojem życia wewnętrznego duszpasterzy.

– Każdy z nas jest słabym człowiekiem i dlatego potrzebujemy większego otwarcia się na Słowo Boże, które ma nas prowadzić i przemieniać – powiedział biskup.

Zaprosił jednocześnie zebranych do udziału w planowanych zaraz po Świętach Wielkanocnych rekolekcjach ewangelizacyjnych dla księży. Ich uwieńczeniem będzie celebracja w dniu 7 kwietnia „Jubileuszu Kapłanów” Diecezji Sandomierskiej, obchodzącej w tym roku dwóchsetną  rocznicę swojego powstania.

Bp Frankowski poinformował o kontaktach z władzami KUL w związku z planowaną przez nie reorganizacją wydziału zamiejscowego uniwersytetu w Stalowej Woli. Uczestnicy zebrania wyrazili nadzieję, że w dalszej perspektywie nie doprowadzi ona do likwidacji placówki, ale będzie służyła jej stabilizacji i rozwojowi, o czym wielokrotnie zapewniał ksiądz rektor.

Ks. Michał Grochowina wyjaśnił zebranym obowiązki spoczywające na duszpasterzach w związku ze zmieniającym się ustawodawstwem państwowym. Z kolei księża kurialiści Roman Janiec, Marek Kumór i Tomasz Cuber mówili o inicjatywach podejmowanych z okazji jubileuszu diecezji. Ks. wicedziekan Marian Balicki zaproponował, aby obok uroczystości o charakterze centralnym, każda parafia zorganizowała własną celebrację jubileuszową. Postulat ten został przyjęty.

Ks. Janiec przypomniał ponadto o trwającym do końca marca naborze na podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne dla sióstr zakonnych i osób świeckich.

We wszystkich dekanatach odbędą się wkrótce zebrania w celu recepcji zaleceń duszpasterskich oraz umocnienia wspólnoty kapłańskiej. Ojcowie duchowni dekanatu wygłoszą przy tej okazji konferencję ascetyczno-formacyjną na temat „W mocy Ducha Świętego nieść Ewangelię”.