Relacje dyplomatyczne Watykanu

Foto. Episkopat

Stolica Apostolska utrzymuje relacje dyplomatyczne ze 183. państwami oraz dodatkowo z przedstawicielstwem Unii Europejskiej i Suwerennego Zakonu Maltańskiego. W Rzymie swoje ambasady przy Watykanie ma 89 państw. To niektóre dane opublikowane w komunikacie watykańskiego Biura Prasowego.

W Wiecznym Mieście oprócz 89 stałych przedstawicielstw dyplomatycznych swoje biura mają także Liga Państw Arabskich, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji oraz Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Pozostali ambasadorowie rezydują w innych państwach, w których równocześnie pełnią swą misję dyplomatyczną.

W minionym roku Stolica Apostolska podpisała porozumienie z Republiką San Marino w sprawie nauczania religii w szkołach publicznych, z Republiką Beninu dotyczące prawnego statusu Kościoła katolickiego w tym kraju oraz z władzami Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie mianowania biskupów.

Polska utrzymuje relacje ze Stolicą Apostolską od 1555 r. Wówczas Polska była jednym z pierwszych dziesięciu państw europejskich, z którymi Stolica Apostolska nawiązała pełne, stałe stosunki dyplomatyczne. W 1772 r., z powodu I rozbioru, oficjalne relacje z Watykanem zerwano. Wznowiono je 100 lat temu, w 1919 r., po nominacji na Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Achillesa Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/