Rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Wincentego Granata

11 grudnia 2020 r. w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła w Sandomierzu modlono się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego ks. Wincentego Granata w 41. rocznicę Jego śmierci.

Ze względu na ograniczenia związane z trwającą pandemią, nie mogąc zorganizować bardziej uroczystych obchodów rocznicowych, postulacja procesu zaproponowała zintensyfikowaną modlitwę o wyniesienie Sługi Bożego do chwały ołtarzy. Na program tego dnia złożyła się poranna Msza święta oraz wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu poprzedzona Nieszporami. Obydwa czuwania zakończono specjalną modlitwą do Boga o łaski za przyczyną Sługi Bożego.

Mszy św. koncelebrowanej przez księży profesorów Wyższego Seminarium Duchownego przewodniczył i homilię wygłosił wice-postulator ks. prof. Roman Sieroń. Mając na uwadze kontynuowany Rok Eucharystii, który przeżywamy pod hasłem „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” przypomniał zgromadzonym pobożność eucharystyczną Sługi Bożego ks. Wincentego Granata. Mówił: „Wypływała ona z jego żywej wiary: prostej, szczerej, głębokiej i rozumnej. Wiara była klimatem, w którym od dzieciństwa rozwijała się jego osobowość i za tę wiarę przede wszystkim wyrażał Bogu wdzięczność w testamencie. Oparł się mocno na Ewangelii odczytanej dosłownie, prowadząc życie ściśle złączone z Bogiem poprzez korzystanie z sakramentów świętych”. Za motto swego kazania przyjął ks. Sieroń słowa z Listu do Hebrajczyków: „Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę”. Modląc się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Wincentego, my także rozpamiętujemy koniec jego życia i chcemy naśladować jego wiarę, szczególnie teraz, jak powiedział kaznodzieja, „w czasie polskiej apokalipsy, gdy walą się fundamenty autorytetów, atakuje się historię, kulturę i wiarę, gdy głos ulicy zdaje się przeciwstawiać odwiecznemu głosowi Narodu i Kościoła”.

We Mszy św. uczestniczyła ograniczona liczba wiernych, ale obecni byli także alumni i siostry zakonne, na czele z Przełożoną generalną Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego – M. Victorią Kwiatkowską i Przełożoną prowincjalną Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej – S. Ewą Janek. Sługa Boży przez wiele lat był kapelanem, wykładowcą i ojcem duchownym Sióstr Służek oraz opiekunem duchowym i Współzałożycielem Córek św. Franciszka Serafickiego.

Wieczornej modlitwie z udziałem wice-postulatorów, przewodniczył Rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr Rafał Kułaga, a alumni z ojcami duchownymi prowadzili zamyślenia adoracyjne.

s. Klara Radczak CFS – wice-postulatorka

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl