Różaniec łączy nas z Bogiem i ludźmi

VIII diecezjalna pielgrzymka Kół Żywego Różańca dotarła do sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej w Tarnobrzegu.

W pielgrzymce wzięło udział ponad 2,5 tys. osób: kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych działających w parafialnych Kołach Żywego Różańca, które istnieją w niemal wszystkich parafiach diecezji sandomierskiej.

– Do żywego różańca należę od przeszło 50 lat. Na różańcu modliliśmy się w domu, podczas pracy i w podróży. Trudno dziś powiedzieć jak by wyglądało moje życie bez różańca. Na nim modliłam się o dobrego męża, potem o dzieci i wnuki, a teraz o dobrą śmierć – podkreślała pani Jadwiga, różańcowa jubilatka. – Ja należę parafialnego Koła Żywego Różańca całkiem od niedawna. Kilka lat temu dzięki zaangażowaniu księdza proboszcza zebraliśmy grupę mężczyzn, którzy podjęli tę modlitwę. Na początku nie było łatwo codziennie znaleźć czas na odmówienie dziesiątki. Teraz już ta modlitwa można powiedzieć weszła mi w krew. Codziennie odczuwam jej efekty w moim życiu – podkreślał pan Marian.

Tarnobrzeskie spotkanie odbywało się w ogrodach przyklasztornych ojców Dominikanów, którzy gościnnie przyjęli pielgrzymów. Mogli oni poznać historię cudownego obrazu Matki Bożej, kościoła i klasztoru, a także wysłuchać konferencji o duchowej potędze różańca. Następnie odmówili wspólnie modlitwę różańcową, ofiarowując ją w intencji diecezji, rodzin oraz powołań kapłańskich i zakonnych.

Mszy św. koncelebrowanej przez licznych kapłanów przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. – Tak jak parafia jest podstawową komórką w ciele Kościoła, podobnie koła różańcowe są filarami naszych wspólnot parafialnych i to niemal pod każdym względem: modlitewnym, ewangelizacyjnym, a nawet materialnym. Niech w tym niełatwym czasie różaniec zwiąże nas jeszcze mocniej z Chrystusem i Maryją i między sobą – mówił Biskup Sandomierski.

Przeor tarnobrzeskiego klasztoru ojciec Marek Grzelczak OP, wskazał w homilii na znaczenie słów z Pozdrowienia Anielskiego, które recytowane są podczas odmawiania różańca. – Maryja usłyszał od Anioła Gabriela zapewnienie „Pan z Tobą”, które było potwierdzeniem Bożej obecności w powołaniu jakie otrzymała. Podobnie i nas Bóg chce zapewnić „jestem z tobą”, gdy przeżywasz trudności, gdy cierpisz, gdy jesteś samotny. Musimy uwierzyć w to Boże zapewnienie tak jak Maryja, która w pełni zaufała Bożemu wezwaniu. Bóg chce być uczestnikiem naszego życia w modlitwie oraz poprzez dar komunii świętej. Dlatego każdemu z nas potrzeba pełnego zawierzenia Bogu, „dla Niego bowiem nie ma nic niemożliwego”. Odmawiając różaniec trwajmy z Maryją w wierności Bogu poprzez wypełnianie Jego woli – podkreślał dominikanin.

Podczas spotkania zelatorzy i członkowie Kół Żywego Różańca złożyli osobiste świadectwa łask wyproszonych dzięki modlitwie różańcowej. – Spotkania członków Kół Żywego Różańca niezwykle je integrują. Wskazują jak olbrzymia grupa ludzi sięga codziennie po różaniec jako osobistą i wspólnotową modlitwę. Cieszę się, że z roku na rok w wielu parafiach powstają kolejne koła różańcowe, szczególnie wśród dzieci i młodych. Pięknym świadectwem tej modlitwy są wspólnoty różańca rodzin, podejmowane przez małżonków, którzy wspólnie modlą się o dar dobrego wychowania dzieci. Obecnie na terenie diecezji do kół różańcowych przynależy ponad 40 tys. osób – poinformował ks. Augustyn Łyko, diecezjalny duszpasterz Kół Różańcowych.

Po Mszy św. na scenie w ogrodach zakonnych dzieci i młodzież ze szkoły katolickiej przedstawiły inscenizację teatralną nawiązującą do świętych i błogosławionych związanych z naszą diecezją. Następnie koncertował zespół muzyczny ze Złoczowa na Ukrainie. Spotkanie zakończyła agapa.