Rozeznać sytuację obecną

W Sandomierzu odbyło się sympozjum „Wyzwania duszpasterskie Diecezji Sandomierskiej”.

Sympozjum dotyczące współczesnej problematyki duszpasterskiej, jak miało miejsce w Sandomierzu 20 października, poprzedziły trzy inne konferencje poświęcone dziejom Diecezji Sandomierskiej, obchodzącej w tym roku jubileusz 200-lecia. Okazją do tego był również trwający III Synod Diecezjalny.

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św. w kościele seminaryjnym pw. Świętego Michała Archanioła, której przewodniczył abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, a zarazem Przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa KEP. Eucharystię koncelebrowali bp Krzysztof Nitkiewicz, kurialiści, księża dziekani oraz duszpasterze przybyli z całej diecezji. Obecni byli świeccy i siostry zakonne z dekanalnych zespołów synodalnych oraz przedstawiciele stowarzyszeń katolickich i grup apostolskich – W jedności między sobą i w poczuciu współodpowiedzialności za wypełnianie zadań jakie Duch Święty stawia przed naszym  Kościołem, chcemy prosić o Jego światło i moc – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz na początku liturgii.

Abp Wiktor Skworc przywołał w homilii patrona dnia św. Jana Kantego, podkreślając wielką wartość świadectwa chrześcijańskiego życia w dziele duszpasterskim i ewangelizacyjnym. – Dziś bardziej niż kiedykolwiek Kościół jest świadom, że jego orędzie zyska większą wiarygodność dzięki świadectwu działania niż dzięki swojej wewnętrznej spójności i logice. (…) Święci uczą nas, że dzieła ewangelizacji nie można sprowadzać do poziomu komunikacji słownej. Męczennicy pierwszych wieków potrafili tworzyć nową kulturę, posuwając się do ofiary krzyża. (…) Świadectwo życia autentycznie oddanego Bogu i bliźnim jest niezbędne, aby uobecniać w świecie Chrystusa i docierać z Jego Ewangelią do ludzi naszych czasów, którzy są bardziej wrażliwi na żywe przykłady niż słowa – mówił abp W. Skworc.

Arcybiskup mówił o potrzebie zaangażowania w duszpasterstwo ludzi świeckich.

– Budujcie na pięknej tradycji i szukajcie nowych rozwiązań w czasach, kiedy potrzebujemy sprzymierzeńców i sojuszników. Nie szukajmy ich daleko; oni są blisko nas w naszych parafialnych wspólnotach. To wierni świeccy angażujący się coraz bardziej w misję Kościoła w swoich parafiach i miejscowościach. Ostatnio w teologii pastoralnej pojawiło się pojęcie „duszpasterza wspólnotowego”; takim wspólnotowym duszpasterzem powinna być każda wspólnota parafialna świadoma swojej odpowiedzialności za losy Ewangelii i Kościoła, a w niej rada duszpasterska, nadzwyczajni szafarze Komunii św., zespoły synodalne raz inne grupy apostolskie i modlitewne – mówił metropolita katowicki.

Abp W. Skworc odniósł się także do trwającego III Synodu Diecezji Sandomierskiej. – Daje on okazję, by czynić rachunek sumienia, spojrzeć wstecz, spotkać się pokorą z ludzkim obliczem Kościoła. Otrzymaliście szansę poznania jakie należy wprowadzić korekty i jak przyjąć nowe impulsy, płynące ze znaków czasu, tym bardziej, że zewnętrzna, społeczna postać Kościoła jest zmienna! – mówił abp W. Skworc.

Druga część sympozjum odbyła się w Katolickim Domu Kultury, gdzie w pierwszym wykładzie ks. prof. Krzysztof Pawlina mówi o wyzwaniach duszpasterskich, przed którymi stoi Kościół w Polsce. Wykład oparł na trzech tematach: zachować tożsamość księdza, zmieniająca się mentalność wiernych, młodzi nieobecni w Kościele.

W drugim wykładzie ks. prof. Dariusz Lipiec wskazał na duszpasterstwo jako odpowiedź Kościoła na zjawisko sekularyzacji. – Mając na względzie, że duszpasterstwo ma wymiar misyjny i ewangelizacyjny, jest ono skierowane również do tych, którzy stanowią otoczenie katolików i oddziałuje na nich poprzez słowo Boże, które go słuchają, liturgię i modlitwę, w których uczestniczą oraz poprzez świadectwo chrześcijańskiej miłości. Duszpasterstwo pełni rolę prewencyjną, zapobiegając laicyzacji chrześcijan i sekularyzacji ich środowiska. Współcześnie coraz ważniejszą rolę ma do odegrania duszpasterstwo nadzwyczajne, które adresowane jest głównie do tych, którzy nie mogą w pełni korzystać z form duszpasterstwa zwyczajnego – mówił prelegent.

Na zakończenie spotkania, abp Wiktor Skworc mówił o programie duszpasterskim na rok 2018/2019, jaki przebiega pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”.