Rozmodlony Radomyśl

Kilka tysięcy wiernych wzięło udział w Odpuście Matki Bożej Pocieszenia w radomyskim sanktuarium.

Wśród nich było ponad 2 tys. pielgrzymów, którzy przybyli na tę uroczystość z okolicznych miejscowości. Pośród pątników była także Pielgrzymka Trzeźwościowa z Sandomierza.

Sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił bp Edward Frankowski, a oprawę muzyczną przygotowała działająca przy parafii grupa modlitewno – biblijna oraz Radomyska Orkiestra Dęta.

Od 26 lat w naszej parafii odprawiane są także nabożeństwa fatimskie. W tym roku z racji 100. rocznicy objawień, bierze w nich udział dwa razy więcej wiernych, w tym spora liczba młodych. Czasami przybywa ponad 20 pocztów sztandarowych Legionu Maryi. Poszczególne spotkania dotyczą kolejnych objawień fatimskich – mówi ks. Rafał Cudziło, wikariusz.

Ostatnie rozważania fatimskie poprowadził ks. Jan Biedroń, proboszcz parafii MBNP w Tarnobrzegu.

Najbliższa uroczystość, 3 września, to Jerycho Różańcowe Legionu Maryi, a kolejne spotkanie fatimskie odbędą się 13 września o godz. 19.00, rozpoczęcie w kaplicy na Zjawieniu, a następnie Eucharystia w sanktuarium.