Rozważania o Męce Pańskiej

Zbiór wybranych fragmentów z kazań pasyjnych Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła przygotował ks. Krzysztof Cisek, postulator procesu beatyfikacyjnego. To dobra książka na czas Wielkiego Postu.

Trwający proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła zachęca nie tylko do poznania jego życia i duchowości ale także jest okazją do przypomnienia jego pracy duszpasterskiej i duchowej troski o wiernych. Jednym z źródeł z którego możemy poznać jego głęboką duchowość, umiłowanie modlitwy, ascezę i troskę o zbawienie powierzonych mu parafian są zachowane rękopisy kazań, które wygłaszał. Część stanowią kazania pasyjne wygłoszone przez Sługę Bożego w Wielkim Poście 1923 r. w parafii Wiązownica koło Jarosławia, gdzie pełnił posługę duszpasterską przez okres dwudziestu dwu lat.

– Publikacja zawiera rozważania wybrane z sześciu kazań pasyjnych. Treść została podzielona na rozdziały tematyczne, które odnoszą się do poszczególnych etapów męki Zbawiciela, a także do biblijnych postaci w niej uczestniczących. W tekście dokonano niezbędnej korekty językowej, troszcząc się jednocześnie o to, by jak najwierniej zachować oryginalny styl i przekaz Autora – wyjaśnia ks. Krzysztof Cisek. – Niech „Rozważania o męce Pańskiej” pomogą nam „wejść w przepaść” męki naszego Zbawiciela, podjętej z miłości do każdego z nas, a także przybliżą nam duchową sylwetkę ks. Stanisława Sudoła i przyczynią się do umocnienia naszej duchowej więzi ze Sługą Bożym – dodaje postulator procesu.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu.

 

Wszelkie informacje o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem
Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła prosimy przesyłać na adres:

Biuro Postulacji Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła
ul. Mariacka 9
27-600 Sandomierz

e-mail: ks.stanislaw.sudol@gmail.com