Sandomierska Droga Krzyżowa

W Niedzielę Palmową odbyła się w Sandomierzu miejska Droga Krzyżowa pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza.

Nabożeństwo poprzedziło odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Następnie uczestnicy Drogi Krzyżowej przeszli ulicami miasta, niosąc wielki drewniany krzyż.

Tegoroczne rozważania przy każdej z czternastu stacji związane były z przeżywanym w diecezji sandomierskiej Rokiem Rodziny. Swoją treścią nawiązywały do „Hymnu o miłości” z Listu św. Pawła do Koryntian. Odczytywali je parafianie, członkowie ruchów i wspólnot, Rycerstwo Sandomierskie oraz wojskowi i strażacy.

Przy ostatniej stacji usytuowanej przed kościołem pw. Nawrócenia św. Pawła, biskup Nitkiewicz podziękował uczestnikom i organizatorom Drogi Krzyżowej. Mówiąc o zbawczej mocy, jaka płynie z Męki Chrystusa, zauważył, że jej strumień rozlewa się obficie, niosąc ze sobą duchowe odrodzenie.

– Otwórzmy się na nią, a wówczas ten tydzień będzie wielki nie tylko z nazwy – powiedział biskup, zachęcając do udziału w Triduum Paschalnym, intensywniejszej modlitwy oraz przystąpienia do sakramentów. Na koniec udzielił wszystkim błogosławieństwa.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/