Sandomierska ksieni wybrana

Dnia 18 stycznia w klasztorze sióstr Klarysek pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu, odbyła się kapituła wyborcza.

Przewodniczył jej bp Krzysztof Nitkiewicz. Obecny był również ks. Leon Siwecki, wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego. Wybory nowej ksieni rozpoczęły się od Eucharystii w kaplicy klasztornej pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza.

Po Mszy św. został odśpiewany hymn do Ducha Świętego i po wypełnieniu wszystkich przepisanych w statutach procedur siostry wybrały nową ksienię, którą została na drugą kadencję siostra Kazimiera Gerlach. Nowo wybranej ksieni bp Krzysztof Nitkiewicz przekazał klucze do klasztoru, pieczęci oraz udzielił błogosławieństwa.

Siostra Kazimiera Gerlach pochodzi z Jabłonicy Polskiej na podkarpaciu. Wstąpiła do klasztoru sióstr klarysek w Krakowie dnia 25 sierpnia 1981 r. Pełniła tam różne funkcje, była między innymi, wikarią czyli zastępczynią przełożonej. W 1998 r. przeszła do tworzącego się klasztoru w Skaryszewie, a stamtąd w 2008 r. do nowej fundacji klarysek w Sandomierzu. Tytuł „ksieni” swoimi korzeniami sięga czasów powstania zgromadzenia, gdy pierwszą przełożoną była święta Klara. Związany jest  również z fundatorką sióstr klarysek w Polsce, księżniczką bł. Salomeą Piastówną. Kadencja przełożonej trwa trzy lata, po czym, zgodnie z zasadami prawa kanonicznego, odbywają się wybory. Historia obecności sióstr klarysek w Sandomierzu sięga czasów średniowiecza, kiedy bł. Salomea Piastówna przyjęła w kaplicy zamkowej habit zakonny. Razem z siostrami przybyłymi z Pragi czeskiej zamieszkała w klasztorze ufundowanym przez jej brata księcia Bolesława Wstydliwego  w Zawichoście. Z powodu najazdów tatarskich, siostry  przeniosły się  po kilkunastu latach do Skały pod Krakowem. Do Sandomierza wróciły w 2008 roku. Siostry Klaryski wyróżniają się przestrzeganiem ścisłej klauzury i radykalnym ubóstwem.