Sandomierz – Św. Józefa

SANDOMIERZ

Parafia pod wezwaniem św. Józefa

woj. świętokrzyskie, pow. Sandomierz, gm. Sandomierz
27-600 Sandomierz, Pl. Św. Wojciecha 2, tel. 15 832 24 03
www.swietyjozef.sandomierz.pl, e-mail: parafia@swietyjozef.sandomierz.pl

INFORMACJE O PARAFII

Historia parafii i kościoła pw. św. Józefa łączy się ściśle z zakonem franciszkanów reformatów. Przybyli oni do Sandomierza 9 lipca 1672 r. Pierwsi zakonnicy zamieszkali w prywatnej kamienicy wdowy Katarzyny Gliwickiej. Posługę duszpasterską sprawowali w małej kaplicy pw. Matki Bożej, znajdującej się w pobliżu kościoła św. Wojciecha (spłonął podczas oblężenia miasta w wojnie polsko-austriackiej w 1809 r.). Działalność tą zaaprobował bp A. Trzebnicki w 1673 r. W tym samym roku Michał Kubicki ofiarował reformatom plac pod budowę klasztoru. Teren ten poświęcił bp M. Oborski. Drewniany zespół klasztorny powstał w 1678 r. Po przeprowadzeniu się do nowego gmachu zakonnicy rozpoczęli budowę murowanego klasztoru i świątyni, która istnieje do czasów współczesnych. Po upadku Powstania Styczniowego klasztor reformatów w Sandomierzu został skasowany na mocy dekretu carskiego z 8 listopada 1864 r. Zabudowania klasztorne zostały przejęte przez naczelnika straży przygranicznej, a refektarz przekształcono na cerkiew prawosławną (funkcjonowała do 1915 r.). Od tego czasu opiekę nad kościołem pw. św. Józefa przejęli księża diecezjalni – wikariusze rektorzy. 27 marca 1934 r. bp W. Jasiński przeniósł parafię z katedry sandomierskiej do kościoła św. Józefa. Pierwszym proboszczem nowoutworzonej placówki został ks. Antoni Rewera, błogosławiony męczennik II wojny światowej. W 1982 r. została ona powiększona o część terenu parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Kościół parafialny pw. św. Józefa powstał w latach 1679-1689 z fundacji Jana Kurdwanowskiego, sędziego grodzkiego sandomierskiego; Marcina Michała Dębickiego, podkomorzego sandomierskiego; Piotra Opackiego, kasztelana wiślickiego, oraz Aleksandra Michała Lubomirskiego. Zbudowany został z wtórnie użytego materiału, pochodzącego z rozebranego zamku zawichojskiego. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał bp S. Szembek 24 października 1690 r. Wygląd świątyni z czasu konsekracji przetrwał do 1708 r., kiedy to stary gont zastąpiono dachówką. W latach 1756- 1766 przeprowadzono gruntowny remont, m.in. usunięto podłogę z desek, a położono szwedzki marmur, wybudowano ołtarze boczne, dodano kruchtę, przebudowano więź- bę dachową łącznie z wieżą, którą pokryto blachą miedzianą. 17 maja 1809 r. w czasie walk polsko-austriackich pożar zniszczył dach oraz wyposażenie wnętrza. Świątynia została potem odrestaurowana, a jej rekonsekracji dokonał bp A. Burzyński 25 kwietnia 1824 r. Po przeniesieniu parafii z katedry sandomierskiej ks. A. Rewera dostosował kościół do potrzeb duszpasterskich – przesunął ołtarz główny pod ścianę absydy, usunął balaski sprzed ołtarza. Podczas walk o przyczółek sandomierski w 1944 r. kościół uległ kolejnemu pożarowi, który zniszczył dach i wieżę. W latach 50-tych XX w. dach pokryto blachą ocynkowaną i odnowiono wnętrze świątyni, a w 1980 r. zrekonstruowano wieżyczkę. Świątynia jest murowana i otynkowana, barokowa, z węższym prezbiterium, do któ- rego od północy dobudowana jest zakrystia. Wnętrze jest jednonawowe z trójprzęsłowym, prosto zamkniętym prezbiterium. Ponad arkadą tęczową znajduje się malowidło ścienne z początku XX w. z przedstawieniem gniewu Bożego. Wyposażenie kościoła to ołtarz główny oraz sześć bocznych z 1820 r. W podziemiach kościoła znajduje się szklana trumna, zawierająca zwłoki Teresy Izabeli Morsztynówny (1680-1698). Do kościoła przylega otoczony murem dziedziniec z kaplicami drogi krzyżowej, a od strony południowej – budynki dawnego klasztoru franciszkanów

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 10.00, 16.00, 18.00.

Odpusty: św. Józefa (19 marca), MB Anielskiej (2 sierpnia), św. Franciszka (4 października).

Domy zakonne:
Zakon Sióstr św. Klary (Siostry Klaryski)
Klasztor pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
27-600 Sandomierz, Plac Św. Wojciecha 5, tel. 15 832 01 21
www.klaryski.sandomierz.franciszkanie.pl;
e-mail: klaryski_sandomierz@neostrada.pl; klaryski@sandomierz.opoka.org.pl

Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego (Córki św. Franciszka)
– 27-600 Sandomierz, Pl. Św. Wojciecha 2, tel. 15 832 20 41
– 27-600 Sandomierz, Pl. Św. Wojciecha 4, tel. 15 832 33 80

Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (Siostry Służki – bezhabitowe)
– 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 7, tel. 15 832 26 96 (Dom prowincjonalny)
– 27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6, tel. 15 832 27 08, w. 358.

Do parafii należą: ulice Sandomierza – Błonie, Cegielniana, Czyżewskiego, Energetyczna, Jakubowskiego, Koseły (część), Kościuszki, Krępianki, Krucza, 11 Listopada, Łąkowa, Mickiewicza (część), Ogrodowa, Okrzei, Podwale Dolne, Piszczele, Patkowskiego, Podmiejska, Przedmieście Zawichojskie, Puławiaków Reformacka, Sienkiewicza, Słowackiego (część), Struga, Sucha, Świerkowa, Tatarska, Wojska Polskiego, Zacisze, Zamiejska, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.

Ogólna liczba mieszkańców: 4195.

Kapłani pochodzący z parafii: A. Wołczyński, J. Kubik, T. Jesionek, J. Bernaciak, D. Bęc, Z. Stefaniak.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: B. Ziarko, K. Kurasiewicz.

Grupy parafialne: Bractwo św. Józefa, Grupa Modlitewna św. ojca Pio, koła żywego ró- żańca, koło misyjne dzieci, Koło Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Neokatechumenat, Parafialny Zespół Caritas, schola, Wspólnota Intronizacji NSPJ.

Instytucje i ośrodki kościelne na terenie parafii:
Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6, tel. 15 832 07 09, fax. 15 833 26 22
www.bdsandomierz.pl, e-mail: biblioteka@bdsandomierz.pl

Diecezjalne Centrum Kultury, Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej „Quo Vadis”
27-600 Sandomierz, Pl. Św. Wojciecha 4, tel. 15 832 77 82
e-mail: quovadis2@wp.pl
W ośrodku znajduje się kaplica.

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 4
tel. 15 64 40 400
www.wds.pl

Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6
tel. 15 832 04 26, 15 832 37 08, fax. 15 832 04 25
www.wsdsandomierz.pl; e-mail: wsdsand@sandomierz.opoka.org.p.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 300 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. prał. dr Jerzy Dąbek
Wikariusz - Ks. mgr Marek Kuliński (od 2016 r.)
Wikariusz - Ks. dr Bartłomiej Krzos (od 2018 r.)
Wikariusz - Ks. dr Wojciech Kania (od 2019 r.)