Schematy statutów synodalnych gotowe!

Komisja Główna III Synodu Diecezji Sandomierskiej wydała drukiem schemat statutów, które będą dyskutowane i głosowane na sesjach plenarnych.

Powstały ponad rok temu Dokument roboczy (Instrumentum Laboris) trzeciego synodu diecezjalnego był dyskutowany podczas posiedzeń dekanalnych zespołów synodalnych oraz oddany do lektury i dyskusji wiernym za pomocą formy elektronicznej, którą każdy mógł pobrać na stronie diecezjalnej.  – Nadsyłane uwagi i spostrzeżenia trafiały do sekretariatu synodu, który konsultował je z poszczególnymi komisjami tematycznymi. Trzeba przyznać, że zainteresowanie tekstami synodalnymi było dość spore i trafiło do nas wiele uwag i sugestii. Rozpatrywane były one podczas posiedzeń komisji tematycznych oraz dyskutowane na posiedzeniach Komisji Głównej. W wyniku tych prac powstały Schematy Statutów III Synodu Diecezji Sandomierskiej. Kolejnym etapem prac synodalnych będą sesje plenarne. Podczas tych zebrań, tekst schematów będzie jeszcze raz szeroko dyskutowany przez ponad 250 członków synodu, a następnie głosowany. Dzięki tej pracy zostanie opracowany ostateczny projekt statutów synodalnych, czyli dokument końcowy, który będzie przedstawiony biskupowi ordynariuszowi do aprobaty i publikacji  – powiedział ks. Witold Płaza, sekretarz synodu.

Zebrania sesji plenarnych są uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.