Seminaryjna inauguracja

Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu po raz 198 rozpoczęło rok akademicki. 

Uroczysta inauguracja rozpoczęła się Mszą świętą, której przewodniczył biskup Krzysztof Nitkiewicz a koncelebrowali ją księża profesorowie, proboszczowie oraz kapłani z seminariów innych diecezji zaproszeni na rozpoczęcie roku akademickiego. Obecni byli przedstawiciele władz z burmistrzem Markiem Bronkowskim.

W homilii ks. Rafał Kobiałka mówił o powołaniu w aspekcie celu i drogi jaką należy przebyć, aby go odkryć, rozwinąć i realizować.

– Rozpoczynając nowy rok akademickim spróbujmy usłyszeć, co chce nam powiedzieć Bóg poprzez swoje Słowo. Bóg na początku tej drogi pokazuje nam wyraźnie jej cel, pokazuje sposób dojścia do niego i obiecuje nam swoją pomoc. Naszym celem jest wyznaczone przez Boga miejsce, drogą, dziecięce zaufanie. Prośmy więc, abyśmy mając gwarancję Bożej opieki mogli kroczyć wyznaczoną przez Niego drogą do celu, który wyznacza nam osobiście i naszej seminaryjnej wspólnocie – mówił ks. Rafał Kobiałka, ojciec duchowny seminarium.

Po Mszy św., ks. rektor Rafał Kułaga powitał przybyłych gości, dziękując wykładowcom, którzy zakończyli posługę w uczelni oraz witając nowych profesorów.

Indeksy studentom pierwszego roku wręczył prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dziekan Wydziału Teologii ks. prof. Sławomir Nowosad.

Wykład inauguracyjny pt. „Znaczenie Prawa kanonicznego w Kościele” wygłosił ks. dr Michał Grochowina, wykładowca prawa kanonicznego na sandomierskiej uczelni.

Na zakończenie uroczystości inauguracyjnej, bp Krzysztof Nitkiewicz przypomniał, że Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu jest najstarszą uczelnią w mieście, liczącą sobie niemal 200 lat. Mówiąc o znaczeniu seminarium dla życia diecezji i regionu, biskup zaapelował do wykładowców i seminarzystów o większą wrażliwość na problemy społeczne i zaangażowanie w pomoc potrzebującym. Bez niej, formacja duchowa oraz intelektualna byłaby niepełna.

– Chrystus nas powołał i posyła do wszystkich, abyśmy im służyli modlitwą, siłą naszych rąk, tym co posiadamy. Nie można zamykać się we własnym gronie, uważać się za kogoś wyjątkowego i lepszego. Bądźcie zawsze z ludźmi i dla ludzi, bez wykluczania kogokolwiek – powiedział biskup.

Następnie Ordynariusz Sandomierski poświęcił Zakład Naukowy im. Ks. Andrzeja Wyrzykowskiego, otwarty przy Bibliotece Diecezjalnej.

Sandomierskie seminarium powołał do istnienia biskup Prosper Burzyński w 1820 roku. Obecnie seminarium mieści się w historycznych budynkach po klasztorze benedyktynek. Formacja seminaryjna prowadzona jest w czterech kierunkach intelektualnej, duchowej, ludzkiej, duszpasterskiej i trwa 6 lat.