Serbinowski Wieczór Uwielbienia: Zakończenie rekolekcji Rodzina33

26 czerwca 2023 r. o godzinie 20.00, w naszej parafii, miało miejsce wydarzenie, które było świadectwem mocy i piękna wiary. Był to wieczór uwielbienia, a zarazem zakończenie 33-dniowych rekolekcji z cyklu “Rodzina33”, które poprowadził Ks. dr Rafał Kusiak.

Podczas wieczoru uwielbienia, który był kulminacyjnym punktem rekolekcji, małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie oraz otrzymali indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. To głęboko duchowe doświadczenie przypomniało wszystkim o obecności Boga w ich małżeństwach i o Jego nieustannej miłości do nich.

Akt zawierzenia Matce Bożej był jednym z najważniejszych elementów tego wieczoru uwielbienia i rekolekcji Rodzina33. Był to moment głęboko duchowy, kiedy wszyscy uczestniczący w rekolekcjach zwrócili się do Maryi, prosząc o Jej opiekę i prowadzenie. Ta modlitwa była jednocześnie prośbą o ochronę dla rodziny, jak i wyrazem gotowości do przyjęcia planu, jaki Bóg ma dla naszego życia. Przez zawierzenie Matce Bożej, małżonkowie otworzyli swoje serca na działanie łaski Bożej w swoim małżeństwie i rodzinie.

Jednym z najbardziej poruszających momentów tego wieczoru uwielbienia było końcowe błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem jako potwierdzenie i pieczęć na odnowionych przyrzeczeniach małżeńskich oraz akcie zawierzenia Matce Bożej.

Wieczór uwielbienia był również niewiarygodnie piękny pod względem muzycznym. Wypełniony był śpiewem i muzyką, które podkreślały duchowy charakter wydarzenia i pomagały uczestnikom wejść w głębszą modlitwę i kontemplację obecności Pana Jezusa.