Siewcy w Stalowej Woli

W niedzielę Bożego Miłosierdzia w kościele Źródło Bożego Miłosierdzia, przy parafii św. Floriana w Stalowej Woli odbył się koncert grupy Siewcy Lednicy.

W stalowowolskiej świątyni zebrało się wielu mieszkańców Stalowej Woli oraz przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarnych. Były również osoby spoza miasta, których ściągnęła grupa muzyków grających chrześcijańską muzykę i umiejących dobrze animować tego typu spotkania muzyczno-modlitewne. Jak zauważa Maria Rzeszut, która przybyła z Woli Baranowskiej:

– Niedziela Bożego Miłosierdzia jest dla mnie dniem szczególnym, a sama obecność na koncercie wielką łaską. Osobiście poruszyło mnie świadectwo członków zespołu, którzy nie przesłaniali Chrystusa, tylko stojąc z boku dzielili się wiarą, którą na co dzień żyją. Zespół zachęcił, aby każdy z nas był na każdego dnia siewcą i z radością głosił innym „Jezu ufam Tobie” – zaznacza Maria.

Podczas koncertu wielką aktywnością wykazywały się dzieci zgromadzone wokół s. Ewy Kitlińskiej. Dziewczynki na co dzień należą do scholi przy parafii św. Floriana w Stalowej Woli i jak podkreśla Siostra dużo razem nie tylko śpiewają, ale również tańczą.

– Z wielką radością dowiedzieliśmy się, że w święto Miłosierdzia Bożego, dla mnie osobiście najpiękniejsze święto, będą u nas Siewcy Lednicy. Zasiewają oni wielką radość i ogromną miłość do Jezusa. Ta godzina spędzona z nimi była na wielką chwałę Jezusa, a również dobrą okazją do wychwalania Boga tańcem i śpiewem – zaznacza s. Ewa.

Koncert odbył się dzięki współpracy miejscowej parafii z Urzędem Miasta. Jak podkreślał ks. Marian Balicki, proboszcz parafii św. Floriana, dużą rolę w organizacji i przeprowadzeniu dzisiejszego przedsięwzięcia miało osobiste zaangażowanie prezydenta miasta.

Początki Siewców Lednicy sięgają szóstych Światowych dni Młodzieży w Częstochowie. Po tym spotkaniu pełnym entuzjazmu młodych, w 1997 r. narodziły się coroczne Spotkania Lednica 2000. Przed spotkaniem w Roku Jubileuszowym 2000 padł pomysł ożywienia wspólnej lednickiej modlitwy i kontemplacji o radosny śpiew i taniec. Siewcy służą Spotkaniom Lednickim komponując muzykę i modląc się nią wraz z uczestnikami. Do zespołu dołączają wciąż nowi muzycy, aby dzielić radość wiary podczas koncertów. Inspiracją dla ich muzyki i tekstów jest Pismo Święte oraz słowa św. Jana Pawła II.