Śluby wieczyste w zakonie franciszkanek

W zakonnej kaplicy Zgromadzenia Sióstr Córek św. Franciszka Serafickiego swoją profesję wieczystą złożyła siostra Kornelia Bednarska, pochodząca z parafii Adamów w Diecezji Radomskiej i pracująca obecnie w Warszawie. Mszy św. sprawowanej przez kapłanów z Sandomierza, z Diecezji Warszawskiej oraz Radomskiej,   przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. W uroczystości wzięły udział współsiostry z franciszkańskiego zgromadzenia oraz rodzina profeski. Bp K. Nitkiewicz powiedział w homilii, że przez złożenie ślubów wieczystych w zgromadzeniach zakonnych zatwierdzonych przez Kościół, wybranie i powołanie człowieka przez Boga nabiera szczególnego charakteru.

– Podobnie jak normy prawa kanonicznego i wynikające z nich procedury służą zbawieniu człowieka, stoją na straży depozytu wiary, śluby wieczyste wyrażają, to, co niewidzialne dla oczu. Mistyczne zaręczyny z Chrystusem stają się zaślubinami, a status prawny profeski, czy profesa stwarza sytuację, w której może on lub ona, jak najowocniej wypełniać swoje powołanie w służbie Bogu i Kościołowi oraz w dążeniu do osobistej świętości. Wieczyste śluby zakonne coś utrwalają, przypieczętowują. Mają zarazem charakter dynamiczny. Są drogą do tego, aby jak mówi modlitwa z dzisiejszej Jutrzni: nasze usta, dusza i życie głosiły chwałę Boga, Który nas stworzył i aby całe nasze istnienie należało do Niego – podkreślał bp K. Nitkiewicz.

Po homilii, siostra Kornelia złożyła śluby wieczyste na ręce przełożonej generalnej matki Klary Radczak. Nowa profeska otrzymała obrączkę oraz krzyż, będące zewnętrznym znakiem wieczystych zaślubin z Chrystusem oraz definitywnego włączenia do zgromadzenia zakonnego.

Moment ślubów wieczystych poprzedza kilkuletnia formacja nowicjatu, postulatu i junioratu, która przygotowuje siostry do decyzji poświęcenia się na wyłączną służbę Chrystusowi. – Moje powołanie rodziło się już od 16. roku życia. Jednak potem trochę buntowała wobec tego wewnętrznego głosu. Mając 33 lata stwierdziłam, że jednak najważniejsze jest pójście za drogą serca i Bożego wezwania. Jestem bardzo szczęśliwa, że wybrała taką drogę. Dzisiejszy dzień, to dla mnie moment pełnego oddania się Jezusowi – podkreślała siostra Kornelia. – Uroczystość ślubów wieczystych to wielkie święto we wspólnocie zakonnej. Od dziś zostaje ona włączona na zawsze do naszej franciszkańskiej rodziny. Siostra Kornelia jest z wykształcenia katechetką i jako wspólnota zakonna modlimy się, by Pan dał jej łaskę wytrwania w złożonych ślubach aż do końca – dodała matka Klara Raczak, przełożona generalna. Złożone podczas uroczystości śluby: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, siostry realizują poprzez życie według założeń i charyzmatu zgromadzenia.