SOBOTA I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Archiwum prywatne
Archiwum prywatne

EWANGELIA  (Mt 5,43-48)

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził».
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”.
 

Oto słowo Pańskie.

Dzisiejsza Ewangelia jest wezwaniem do doskonałości na miarę samego Boga. Nie jest to łatwe, ponieważ jesteśmy słabi i grzeszni. Jednak to wezwanie może stać się czymś możliwym do wykonania. Warunkiem jest miłość nieprzyjaciół i modlitwa za naszych prześladowców. Aby spełnić ten warunek, należy nauczyć się najpierw kochać wszystkich ludzi i wszystko wokół siebie. Pan Jezus uczy nas, że taka miłość powinna być bezinteresowna, ofiarna i twórcza. Postawa, którą nam proponuje polega na znajdowaniu radości w miłowaniu wrogów i w modlitwie za naszych prześladowców. To Chrystus daje nam najlepszy przykład i to za Nim mamy iść.