SOBOTA XXXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 20,27-40)

Uduchowione życie zmartwychwstałych

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”.
Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa «Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.
Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: „Nauczycielu, dobrze powiedziałeś”, bo o nic nie śmieli Go już pytać.

Oto słowo Pańskie.

Do dziś można spotkać takich ludzi, którzy sądzą, że nie ma zmartwychwstania, nie ma przyszłego życia, nie ma dalszego ciągu naszej historii. Na złośliwe pytanie saduceuszów o życie wieczne Jezus odpowiada, że nie rozumieją mocy Bożej, która jest inna niż moc ludzka. Świat przyszły, po zmartwychwstaniu, będzie inaczej ukształtowany, niż świat teraźniejszy – będzie on nowym stworzeniem Bożym.

Wspaniałym komentarzem do tych słów Jezusa jest liturgia chrześcijańskiego pogrzebu. Jest ona wyrazem wiary Kościoła. Według liturgii śmierć nie jest końcem, ale początkiem nowego życia w Bogu i z Bogiem. Człowiek, kiedy naprawdę staje się człowiekiem, chrześcijaninem, przyjacielem Boga i ludzi, wtedy nie umiera, ale żyje wiecznie.