Solidarni z Rodziną

„Solidarni z rodziną” to tytuł konferencji, która odbyła się 23 listopada w Sandomierzu pod patronatem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza

W Domu Katolickim św. Józefa w Sandomierzu odbyła się kolejna z cyklu konferencja „Solidarni z rodziną”, w której uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy z powiatu sandomierskiego, duchowni, siostry zakonne, katecheci, związkowcy oraz członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej. Głównym tematem spotkania było wychowanie do czystości.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników konferencji przez Krzysztofa Szatana, prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej. Następnie słowo wprowadzenia do zebranych skierował Biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz.

– Pośród różnorodnych działań na rzecz rodziny, ważne jest budowanie świadomości, czym ona naprawdę jest dla człowieka, dla Kościoła, dla społeczności ludzkiej. Wobec pomieszania pojęć, kiedy prawda zdaje się przegrywać z pragmatyzmem, jako ludzie wierzący mamy odkrywać właściwy kształt i wymiar rodziny objawiony przez Boga. Od tego bowiem zależy, czy nasza postawa będzie jednoznaczna, a działania pozytywne. Wierzę, że dzisiejsze spotkanie może w tym pomóc, tak jak wyświetlany obecnie w kinach film „Nieplanowane”, do którego obejrzenia wszystkich serdecznie zachęcam” – powiedział bp Nitkiewicz.

Część konferencyjną rozpoczął referat ks. dr. Tomasza Cubera, w którym zwrócił uwagę na prawo-obowiązek wychowania seksualnego dzieci i młodzieży w domu rodzinnym. W swoim wykładzie pt. „Wychowanie do czystości w nauczaniu Kościoła” prelegent podkreślił, że dom rodzinny jest pierwszym i najbardziej odpowiednim środowiskiem do zapewnienia stopniowego wychowania seksualnego dziecka, ponieważ „w rodzinie spotykają się aspekty fizyczne, psychiczne i duchowe, pierwsze doświadczenia wolności i wpływ wzorców społecznych, naturalna wstydliwość i pożądliwość wpisana w ludzką cielesność” – mówił wykładowca.

„Rodzice, wychowując dzieci do czystości, powinni dążyć do osiągnięcia trzech celów. Pierwszym z nich jest zachowanie w domu pozytywnego klimatu miłości, cnoty i szacunku do darów Bożych, zwłaszcza daru życia. Drugi to stopniowe pomaganie dzieciom w zrozumieniu wartości płciowości i czystości. Trzecim jest udzielenie dzieciom pomocy w odkryciu własnego powołania do życia w małżeństwie albo celibacie ze względu na Królestwo Boże” – powiedział ks. Cuber.

W drugim wykładzie dr hab. Urszula Dudziak z Lublina zaprezentowała temat pt. „Szkolna edukacja seksualna pomocą czy przeszkodą w wychowaniu dzieci i młodzieży do czystości?”. Podstawą referatu było odróżnienie pojęć wychowanie seksualne a edukacja seksualna.

„Wychowanie seksualne jest terminem znacznie szerszym niż edukacja. U jego podstaw leżą przede wszystkim wartości moralne. Widzi człowieka w wymiarze integralnym, całościowym, uwzględniając aspekt ciała, psychiki, ducha. W formacji człowieka uwzględnia relacje międzyludzkie, sens i cel życia, odpowiedzialność za własne postępowanie oraz troskę o dobro drugiego. Edukacja seksualna natomiast ogranicza się do technicznego instruktażu, prowokując do zachowań seksualnych. Nie liczy się z psychologią rozwojową dziecka, pomija lub krytykuje aspekt moralny oraz uprzedmiotawia człowieka” – tłumaczyła prelegentka.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem wszystkich poruszanych tematów i dyskusją uczestników.

Patronat honorowy nad konferencją objął biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Organizatorami spotkania były Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej oraz Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.