Spotkanie noworoczno-opłatkowe Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej spotkali się 13 stycznia w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu, aby zainaugurować nowy rok pracy oraz jubileusz 25 – lecia powstania stowarzyszenia w strukturach Kościoła lokalnego.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., którą celebrował ks. Tomasz Cuber, asystent kościelny stowarzyszenia. Podczas homilii wskazał on w Świętej Rodzinie wzór budowania wspólnoty małżeńskiej opartej na wzajemnej miłości i zaufaniu Bogu. Podkreślił, że obecność Jezusa w rodzinie daje jej duchową moc przetrwania w momentach trudnych i przychodzących kryzysach.

Następnie prezes stowarzyszenia Krzysztof Szatan otworzył spotkanie opłatkowe. Po odczytaniu słów Pisma świętego i modlitwie, składano sobie noworoczne życzenia. Z zebranymi rodzinami spotkał się bp Krzysztof Nitkiewicz. W skierowanym do nich słowie, mówił o znaczeniu więzów rodzinnych, religijnych i społecznych. Są one postrzegane czasami, jako pewnego rodzaju ograniczenie i ciężar. Z drugiej strony mogą dać bardzo wiele, począwszy od stabilności, harmonijnego rozwoju i bezpieczeństwa. Dużo zależy od oczekiwań i od podejścia każdego.

– Bądźcie dla siebie nawzajem wsparciem, pamiętając, że Chrystus posyła was jednocześnie do innych. Myślę tutaj zarówno o rodzinach, o potrzebujących, jak i o całej naszej Ojczyźnie, która zaczyna się od własnej miejscowości i od ulicy przy której mieszkacie. Wiem, że bywa trudno, czasami nie wiadomo po prostu co robić, jednak nie można nigdy rezygnować. Zawsze pozostaje modlitwa i świadectwo własnego życia. W ten sposób wydobywamy z siebie to, co najpiękniejsze – powiedział biskup.

Ordynariusz Sandomierski wspomniał także o ustanowieniu w diecezji nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., zachęcając wszystkich do wsparcia tej inicjatywy.

Następnie wspólnie kolędowano oraz rozmawiano o włączeniu się stowarzyszenia w obchody dwusetnej rocznicy erygowania Diecezji Sandomierskiej.

W spotkaniu uczestniczył poseł Ziemi Świętokrzyskiej Marek Kwitek.