Spotkanie opłatkowe sióstr zakonnych

W domu rekolekcyjnym “Quo Vadis” w Sandomierzu miało miejsce spotkanie świąteczno-bożonarodzeniowe sióstr zakonnych oraz dziewic i wdów konsekrowanych. Były wzajemne życzenia i łamanie się opłatkiem.

Centralną częścią spotkania była Msza św. pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, którą koncelebrowali ks. prof. Leon Siwecki, wikariusz biskupi do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, oraz ks. Grzegorz Staszczak, notariusz kurii.

Bp Nitkiewicz mówił w homilii o oczekiwaniu na przyjście Chrystusa i ryzyku, że nie zostanie On rozpoznany.

– Przez lata namalowaliśmy sobie bardzo osobisty obraz Pana Jezusa. Trudno powiedzieć na ile jest on prawdziwy i czy wystarczy, aby zauważyć przychodzącego Zbawiciela. Wydaje się, że swoistym kołem ratunkowym dla osób konsekrowanych oraz kapłanów jest głębokie życie duchowe, wierność złożonym ślubom i przyrzeczeniom, charyzmatowi zgromadzenia oraz poleceniom przełożonych. Czerpiąc ze źródła, będziemy bliżej Chrystusa, podobnie jak Założycielki i Założyciele waszych zgromadzeń zakonnych. Wówczas rozpoznamy Zbawiciela i wypełnimy Jego wolę – powiedział biskup

Po wspólnej modlitwie odbyło się spotkanie opłatkowe. Siostry zakonne złożyły Biskupowi Ordynariuszowi życzenia bożonarodzeniowe i połamały się opłatkiem.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/