Spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

W sobotę 15 lutego w Sandomierzu odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Wzięli w nim udział prezesi parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej. Pierwsza część tego spotkania miała miejsce w kaplicy katedry sandomierskiej, gdzie zebrani członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w nabożeństwie do Serca Jezusowego, zawierzając cały rok działań i modlitw – samemu Chrystusowi. Obrady Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. prowadzone przez prezesa Andrzeja Darowskiego miały miejsce w Sali Malinowej Domu Katolickiego. Pierwszym akcentem obrad było wręczenie nominacji prezesom Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, którym skończyła się 4 – letnia kadencja. Następnie: zostały przedstawione sprawozdania roczne z działalności Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej  jak i Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej; złożone zostało sprawozdanie finansowe i preliminarz budżetowy na rok 2020 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, po którym udzielono absolutorium Zarządowi; omówiono kierunki działania Akcji Katolickiej  na rok 2020, w którym najważniejszym punktem jest przeżywanie w parafiach i diecezji IV Kongresu Eucharystycznego; zapoznano się z pełnym kalendarium na rok 2020; omówiono nowe inicjatywy Akcji Katolickiej i nowe wydarzenia o charakterze diecezjalnym jak i parafialnym; Pani Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej  w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprosiła wszystkich na uroczystości 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II patrona AK w Polsce, które odbędą się 20 maja br., a w sprawach różnych delegat DIAK p. Krzysztof Pawlik zdał relację ze spotkania Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, które miało miejsce 8 lutego w Warszawie i podczas którego wybierano nowego prezesa krajowego instytutu. Całe spotkanie skończyło się modlitwą i błogosławieństwem.