Spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

bdr

W sobotę 9 lutego odbyło się w Sandomierzu spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Wzięli w nim udział członkowie zarządu oraz prezesi jej oddziałów parafialnych. Pierwsza część spotkania miała miejsce w bazylice katedralnej, gdzie zebrani członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w nabożeństwie do Serca Jezusowego, zawierzając Chrystusowi nowy rok aktywności. Następnie, w Domu Katolickim miało miejsce zebranie, podczas którego wręczone zostały nominacje, w tym p. Andrzejowi Darowskiemu, mianowanemu przez bp. Krzysztofa Nitkiewicza prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Uzyskał on największą ilość głosów spośród kandydatów przedstawionych przez walne zgromadzenie. Następnie przedstawione zostały roczne sprawozdania i udzielono absolutorium zarządowi. Omówiono także kierunki działania oraz nowe inicjatywy planowane na rok 2019. Całe spotkanie skończyło się modlitwą i błogosławieństwem.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl