Spotkanie Rady Kapłańskiej

Dnia 13 kwietnia, w sandomierskiej Kurii Diecezjalnej odbyło się posiedzenie Rady Kapłańskiej pod przewodnictwem Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza.

Ordynariusz Sandomierski podziękował kapłanom za inicjatywy podjęte w celu obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II oraz zachęcił do upowszechniania jego nauczania. Zaapelował jednocześnie o upamiętnienie w parafiach i na katechezie 800. rocznicy śmierci bł. Wincentego Kadłubka.

W związku ze zbliżającym się czasem wyboru drogi życiowej, Biskup zaapelował, aby księża, zaczynając od wykładowców Seminarium Duchownego, zaangażowali się w akcję powołaniową.

Następnie dyskutowano o sytuacji ekonomicznej diecezji, na którą mają wpływ podniesienie płacy minimalnej, wysoka inflacja, oraz wyludnianie się parafii. Poruszono także sprawę kaplic dojazdowych, których obsługa zaczyna być trudna z powodu zmniejszającej się liczby duchownych i nie zawsze stoi w zgodzie z przepisami liturgicznymi.

Na podstawie przeprowadzonej dyskusji oraz wyników głosowań, Biskup Ordynariusz wyda dekrety, które zostaną podane do wiadomości publicznej. Rada Kapłańska zakończyła się wspólną modlitwą. W poprzednich tygodniach odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w skład której wchodzą świeccy i siostry zakonne, Rady Ekonomicznej i Księży Dziekanów.