ŚRODA III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Archiwum prywatne
Archiwum prywatne

EWANGELIA (Mt 5,17-19)

Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Oto słowo Pańskie.

Zachowywanie przykazań ustanowionych przez Boga jest zadatkiem na życie wieczne i gwarantem szczęścia na ziemi. Szkoda, że współczesny katolik o tym zapomina traktując przykazania w kategorii ciężaru na szyi, który ogranicza i narusza wolność. W czasie wielkopostnej wędrówki ku Bogu warto po raz kolejny uświadomić sobie, że każdy kto wypełnia przykazania Boże i uczy je wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.