Strażnicy tradycji i dziedzictwa diecezji

Prezentacja książki „Prałaci i kanonicy Kapituły Katedralnej w Sandomierzu” oraz modlitwa za zmarłych kapłanów.

Dnia 15 listopada w Kurii Diecezjalnej przedstawiono wydawnictwo autorstwa ks. dr hab. Tomasza Moskala ukazujące postaci kanoników, którzy w ostatnich ośmiu dekadach wchodzili w skład Kapituły Katedralnej w Sandomierzu. Wygłoszono także referaty naukowe dotyczące roli i znaczenia kapituł oraz sytuacji Kościoła w zmieniających się realiach społeczno-politycznych ubiegłego wieku.
W spotkaniu wzięli udział: bp Krzysztof Nitkiewicz, bp senior Edward Frankowski, członkowie kapituły, prałaci i kanonicy seniorzy, profesorowie i alumni sandomierskiego seminarium.
Część konferencyjną rozpoczął ks. Jan Biedroń, dziekan kapituły, który powitał wszystkich przybyłych.
– Mówiąc o wspólnocie wierzących Kościoła sandomierskiego, trzeba przypomnieć ludzi, którzy ten Kościół kształtowali i zapisali w nim chlubną kartę, a niewątpliwie należeli do tej wspólnoty także kapłani Kapituły sandomierskiej. Przez Kapitułę sandomierską przeszło wiele wybitnych osób zasłużonych dla życia Kościoła i Ojczyzny. Ostatnie opracowanie książkowe dotyczące składu osobowego Kapituły sandomierskiej podał ks. J. Wiśniewski w „Katalogu prałatów i kanoników sandomierskich od 1186 do 1926 roku. Później ukazało się uzupełnienie do Katalogu prałatów i kanoników sandomierskich wydane przez M. Niwińskiego i J. Wiśniewskiego. To wydanie jest trzecim z kolei. Zapewne ta książka ks. prof. dra hab. Tomasza Moskala, pozwoli odkryć to piękne dziedzictwo – podkreślił ks. Jan Biedroń.
Autor książki, ks. dr hab. Tomasz Moskal, przedstawiał metodologię pracy oraz źródła opracowania poszczególnych biogramów. – Spośród 63 kanoników, których życiorysy zostały przedstawione, znajduje się: jeden błogosławiony (ks. Antoni Rewera), dwaj Słudzy Boży (bp Piotr Gołębiowski, ks. Wincenty Granat), jeden arcybiskup (abp Wacław Depo), siedmiu biskupów (bp Piotr Gołębiowski, bp Franciszek Jop, bp Paweł Kubicki, bp Adam Odzimek, bp Stanisław Sygnet, bo Walenty Wójcik, bp Marian Zimałek), dwóch rektorów uczelni wyższych (ks. Wincenty Granat, ks. Józef Pastuszka), wielu profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu i innych uczelni, pracowników Kurii Diecezjalnej i Sądu Biskupiego czy też wychowawców, nauczycieli, duszpasterzy. Do każdego biogramu została dołączona bibliografia, która obejmuje tak dzieła, z których cytowane fragmenty pochodzą, jak również opracowania wprost odnoszące się do opisywanego kapłana i jego życia czy dorobku naukowego. Mogą one, dla zainteresowanych, stanowić punkt wyjściowy do dalszych badań – mówił ks. T. Moskal.
Następnie ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss mówił o roli i znaczeniu kapituł w dziejach Kościoła. Kolejny wykład pt. „Praeterito ecclesiastica portantes, czyli kanonicy sandomierscy w dziejowym kontekście ostatnich ośmiu dekad” autorstwa ks. prof. dr hab. Jana Walkusza, pod jego nieobecność odczytał mgr lic. Grzegorz Szczecina. Część naukową podsumował bp K. Nitkiewicz.
Następnie w bazylice katedralnej została odprawiona pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Msza św. za zmarłych kanoników i prałatów kapituły katedralnej. Na początku liturgii, bp Krzysztof Nitkiewicz zaznaczył, że bazylika katedralna w Sandomierzu była przez wieki oczkiem w głowie miejscowej kapituły. Podziękował księżom prałatom i kanonikom za to, że przez składane ofiary, w dalszym ciągu troszczą się o piękno i funkcjonalność tej „świątyni matki”.

– Bądźcie również strażnikami tradycji Diecezji Sandomierskiej, jej wielkiego dziedzictwa, ale przede wszystkim tymi, którzy modlą się nieustannie za nasz Kościół – powiedział biskup.

W homilii ks. Andrzej Rusak opierając się na odczytanym Słowie Bożym ukazał jego aktualność w odkrywaniu Królestwa Bożego, które trwa już tu na ziemi pomimo konfrontacji dobra i zła. – Dążąc do pełni tego Królestwa, o które prosimy dla zmarłych i dla siebie winniśmy opierać się na działaniu łaski Bożej i przyjmowaniu dobrych wzorów, aby wykorzystując piękno i wartość tradycji, w tym kapituły, współtworzyć w jedności przez modlitwę i troskę o własną duchowość oraz o współbraci, żywy Kościół, który jest znakiem Królestwa niebieskiego na ziemi – mówił kaznodzieja.
Następnie odbyła się instalacja nowego kanonika Kapituły Katedralnej. W obecności biskupa ordynariusza ks. Andrzej Rusak złożył wyznanie wiary i przysięgę wierności. Następnie dziekan kapituły obsadził kanonika na przeznaczonym dla niego miejscu w chórze kapitulnym.
Istnienie sandomierskiej kapituły datuje się, co najmniej na rok 1191. Od 1818 r. jest ona Kapitułą katedralną. Działania kapituły wyznacza odpowiedni Statut. W skład kapituły wchodzi 4 prałatów, 8 kanoników gremialnych oraz kanonicy honorowi. Kanonicy mają prawo do noszenia stroju chórowego oraz dystynktorium z Białym Orłem w koronie oraz wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny.