Strzegom -Św. Andrzeja Ap

STRZEGOM

Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła

woj. świętokrzyskie, pow. Staszów, gm. Rytwiany
28-221 Osiek, Strzegom, ul. Kościelna 12, tel. 15 864 11 36

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze wzmianki na temat wsi Strzegom pochodzą z XII w. (pieczęć Gniewomira ze Strzegomia). Data powstania parafii nie jest znana. Funkcjonowała ona przed 1326 r., płacąc już wtedy świętopietrze. Nie zachowały się informacje na temat pierwotnej świątyni. Kolejny drewniany kościół pw. św. Andrzeja Apostoła powstał w 1404 bądź w 1441 r. Służył on wiernym ze Strzegomia do końca XVI w. 20 grudnia 1609 r. bp P. Tylicki ustanowił Strzegom filią parafii Wiązownica. Sytuacja ta trwała do 1875 r. Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła wzniesiony został prawdopodobnie na przełomie XVI i XVII w. Uroczystego poświęcenia tej świątyni dokonał bp J. Radziwiłł w 1595 r. W poł. XVIII w. budynek był zniszczony i groził nawet zawaleniem. Gruntowną restaurację przeprowadzono ok. 1875 r. Kolejny remont kościoła wykonano w 1927 r. Przedłużono wówczas korpus nawowy o dwa przęsła, przesunięto chór, a także oszalowano ściany zewnętrzne. W latach 1965-1967 miała miejsce konserwacja stropów oraz cennej polichromii wnętrza. Kilka lat później oszalowano kruchtę i szczyt zachodni. Ostatnie prace restauracyjne prowadzone były w latach 2002-2009 (m.in. wymiana więźby wieży i pokrycie jej blachą miedzianą, zmieniono posadzkę w prezbiterium na ceramiczną oraz założono nową, drewnianą podłogę w nawie). Świątynia jest trójnawowa, z drewna mo drze wiowego o konstrukcji zrębowej. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie, z boczną zakrystią. Kruchty usytuowane są od frontu i z boku nawy. Dach jest kryty gontem. Wnętrze podzielone jest na trzy części dwoma rzędami słupów, przykryte stropem płaskim w nawie głównej i prezbiterium, w nawach bocznych stropy są ukośne. Ściany w prezbiterium pokryte są renesansową boazerią z pocz. XVII w., z dekoracją malarską o formie ornamentów roślinnych. Jedna z płycin boazerii przedstawia tutejszy kościołek po pierwszym powiększeniu, inna tajemniczego zakonnika, łowiącego ryby. Być może prezentuje ona o. Piotra ze Strzegomia (+ 1516 r.), wybitnego opata benedyktyńskiego ze Świętego Krzyża. W czasie prac konserwatorskich odkryto pod boazeriami starsze polichromie, a w skrytce za boazerią – rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego, liczącą ok. 500 lat. Te odkrycia znacząco przesuwają datę powstania prezbiterium kościoła, czyniąc tę budowlę jedną z najstarszych drewnianych świątyń tej części Polski. Polichromia pochodzi z XIX w. Ołtarz główny i ambona są późnorenesansowe z pocz. XVII w., a dwa ołtarze boczne są barokowe z XVIII w. Chrzcielnica jest kamienna z przeł. XVI i XVII w. Zespół kościoła tworzy drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowej z lat 30-tych XX w., z trzema dzwonami, z których jeden jest gotycki z XV w.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 10.30, 12.00
– w dni powszednie: 6.30 (Adwent), 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00.

Odpusty: MB Bolesnej (niedziela po 15 września), św. Andrzeja Apostoła (30 listopad).

Do parafii należą: Strzegom, Strzegomek, Mucharzew.

Ogólna liczba mieszkańców: 1058.

Kapłani pochodzący z parafii: M. Janowski SI.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: J. Bielecka, F. Nieckarz.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Biblijne, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 1 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Krzysztof Lechowicz