Świątniki – Św. Jadwigi Śląskiej

ŚWIĄTNIKI

Parafia pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej

woj. świętokrzyskie, pow. Sandomierz, gm. Obrazów
27-641 Obrazów, Świątniki 146, tel. 15 836 51 49

INFORMACJE O PARAFII

Mieszkańcy Świątnik prawdopodobnie już od czasów Bolesława Wstydliwego (12261279) posługiwali w sandomierskiej kolegiacie. Z całą pewnością miało to miejsce od roku 1397, kiedy to św. Jadwiga Królowa wydała w tym względzie specjalny przywilej, który potwierdzili m.in. Władysław Jagiełło, Zygmunt I Stary, Zygmunt August, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski czy Stanisław Poniatowski. W 1867 r. rząd carski zwolnił mieszkańców Świątnik z posługi w sandomierskiej katedrze. Pod koniec XIX w. pojawiły się tendencje utworzenia w Świątnikach parafii. Tereny te bowiem przynależały do trzech parafii: Obrazów, Kleczanów i Goźlice. Na miejscu starej, drewnianej kapliczki, zbudowanej przez rodzinę Pasternaków, w latach 1889-1890 staraniem Józefa Stajniaka wybudowano murowaną kaplicę. 10 października 1895 r., na prośbę proboszcza z Obrazowa ks. Wojciecha Żbikowskiego, bp A. Sotkiewicz pozwolił odprawiać w tej kaplicy kilka razy w roku Mszę świętą, szczególnie w dzień św. Jadwigi Śląskiej i św. Barbary. Parafia w Świątnikach została erygowana 31 marca 1946 r., a jej pierwszym proboszczem został ks. Franciszek Drewnowski. Duchowny ten postawił drewnianą przybudówkę do stojącej już murowanej kaplicy. Ta prowizoryczna kaplica służyła wiernym do połowy lat 70tych XX w. Kościół parafialny pw. św. Jadwigi Śląskiej zbudowany został w latach 1975-76 wg projektu architekta Ludomiła Gyurcovicha z Kielc. Pracami kierował ks. Antoni Ulman. Prace nad wykończeniem wnętrza świątyni kontynuował ks. W. Wlazło w latach 1978-1986. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp M. Zimałek 25 października 1992 r. Świątynia jest trójnawowa, z podniesionym prezbiterium w formie wieży i nawiązującą do romanizmu absydą. Jest ona widoczną pamiątką rozbudowy stanowiącej obecnie przedsionek kościoła pierwotnej, kamiennej kaplicy z neobarokową sygnaturką. Nad wejściem głównym znajduje się witraż św. Jadwigi Królowej. Główny korpus świątyni jest trójnawowy, w formie bazylikowej, z trzema rzędami poziomych, prostokątnych okien, zaprojektowanych w ten sposób ze względu na empory (wewnętrzne balkony), znajdujące się ponad niskimi nawami bocznymi. Budowla jest na zewnątrz i wewnątrz dość surowa, z rzeźbioną dekoracją na ścianach imitującą motyw łanu zbóż lub traw. W absydzie prezbiterium znajduje się krucyfiks oraz figury św. Jadwigi Śląskiej i św. Barbary – patronek parafii. Podwyższone względem nawy prezbiterium umożliwiło zaprojektowanie okna ponad kalenicą dachu nawy, doświetlającego z góry ścianę ołtarzową.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.30, 16.00, zimą 15.00
– w dni powszednie: 7.00 lub 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 11.30, 16.00.

Odpusty: św. Jadwigi Śląskiej (16 października).

Do parafii należą: Bilcza, Jugoszów, Krobielice (część: numery 1-23), Krzeczkowice, Nasławice, Piekary, Świątniki.

Ogólna liczba mieszkańców: 1416.

Kapłani pochodzący z parafii: S. Zaręba, J. Zając, W. Kudła, G. Dudek, K. Kula, J. Zając, M. Rączkiewicz, W. Marzec, P. Zaręba.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: T. Marzec.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, koło misyjne, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 800 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. Ignacy Koziński