ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA – ŚWIĘTO

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Łk 6, 12-19) 

Wybór Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Oto słowo Pańskie.

Nowym okresem życia Chrystusa była działalność publiczna, którą rozpoczął od wyboru uczniów. Pierwszymi powołanymi przez Chrystusa byli ci, którzy później odegrali ważną rolę, zarówno w czasie Jego publicznej działalności, jak i w pierwotnym Kościele (Szymon Piotr, Jakub i Jan). Wszyscy powołani poszli bez wahania za Jezusem, pozostawiając swoje rodziny i porzucając dotychczasową pracę. Powołując kogoś do pójścia za sobą Bóg daje odpowiednią laskę, dzięki której człowiek może podjąć i wypełnić jak najlepiej powierzone zadanie.