Szczebrzusz – Zofiówka – Św. Jana Chrzciciela

SZCZEBRZUSZ-ZOFIÓWKA

Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela

woj. świętokrzyskie, pow. Staszów, gm. Łubnice
28-232 Łubnice, Zofiówka 19, tel. 15 865 93 15

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Szczebrzusz istnieje co najmniej od XV w. Przynależała ona wówczas do parafii Zborów. W pocz. XVII w. znajdowała się w Szczebrzuszu kaplica, przy której zamieszkiwał kapelan. Świątynia ta podporządkowana była parafii Pacanów, która miała wspomnianego kapłana utrzymywać. W 1650 r. nową kaplicę pw. św. Jana Chrzciciela zbudował w Szczebrzuszu ks. Rudzki z Pacanowa. Wiek XVIII przyniósł spór o przynależność kaplicy pomiędzy parafiami Pacanów i Zborów. W pocz. XIX w. do Szczebrzusza w niedziele i święta dojeżdżał duchowny z Pacanowa. Ze względu na trudności z dojazdem kapłana do kaplicy, miejscowi wierni domagali się utworzenia samodzielnej parafii. Okazją ku temu stała się likwidacja kościoła w niedalekich Książnicach w latach 40-tych XIX w. Biskup A. Łętowski nakazał wówczas przeniesienie wyposażenia tego kościoła do kaplicy w Szczebrzuszu, a w 1845 r. erygował tam samodzielną parafię. Początkowo przynależała ona do diecezji krakowskiej, następnie do kieleckiej i sandomierskiej (od 1925 r.). W początkach XX w. ks. Adam Opelski przeniósł się ze względu na warunki mieszkaniowe do Zofiówki. Tam też zorganizowano kaplicę w dworskim spichlerzu. Rozbudował ją w latach 20-tych XX w. ksiądz Piotr Wysocki. Od tej pory głównym ośrodkiem parafii stała się Zofiówka. Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela zbudowany został w latach 19391952 wg projektu Wacława Borowieckiego. Pracami budowlanymi kierował Karol Słapczyński. Przy powstaniu świątyni w sposób szczególny zasłużyli się Wincenty Majka, Stanisław Wiśniewski oraz Stanisław Gałka. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp W. Wójcik w 1965 r. Malaturę wnętrza wykonał K. Dąbrowski z Warszawy w 1976 r. W latach 2003-2009 miała miejsce konserwacja świątyni (m.in. wymieniono pokrycie dachowe na miedziane, wykonano nową polichromię, posadzkę w prezbiterium wraz z ołtarzem i ambonką). Świątynia zawiera w sobie cechy historyzmu. Nad głównym wejściem znajduje się duża, okrągła rozeta a ściany boczne uformowane są w cztery półkoliste absydy z wąskimi, podłużnymi okienkami na każdej z nich. Murowany i otynkowany szczyt składa się jednak z prostokątnych geometrycznych płaszczyzn. Na dachu kościoła wznosi się walcowata sygnaturka z latarnią, a są to cechy architektury modernizmu.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.30, 12.00
– w dni powszednie: 17.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 8.30, 16.00.

Odpusty: św. Jana Chrzciciela (24 czerwca).

Kaplica dojazdowa

Budziska – kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, położona 5 km od kościoła parafialnego. Wybudowana została w 1986 r. Kaplica w Budziskach ma nietypowy kształt mszalnego kielicha, symbolizuje ona również uniesione, złożone do modlitwy ręce.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 10.30.
Odpust: MB Częstochowskiej (26 sierpnia).

Dom zakonny: Zakon Przenajświętszej Trójcy (Ojcowie Trynitarze), 28-232 Łubnice, Budziska 21, tel. 15 865 96 33.

Do parafii należą: Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Rejterówka, Szczebrzusz, Słupiec, Zalesie (część: 10 numerów), Zofiówka.

Ogólna liczba mieszkańców: 1850.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Szałach, M. Chmielewski, J. Kępiński OSST.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Misyjne, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr lic. Mirosław Dołowy (od 2022 r.)