Szczecyn – Św. Maksymiliana Kolbe

SZCZECYN

Parafia pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe

woj. lubelskie, pow. Kraśnik, gm. Gościeradów
23-275 Gościeradów, Szczecyn 63, tel. 15 838 18 29

INFORMACJE O PARAFII

Historia wsi Szczecyn (niegdyś Szczecin) sięga co najmniej XVI w. Od chwili swojego powstania wchodziła ona w skład parafii Gościeradów. W I poł. lat 80-tych XX w. w Szczecynie powstał kościół. Od 1985 r. stanowił on kaplicę dojazdową, w której duszpasterstwo sprawowali kapłani z Gościeradowa. 19 czerwca 1995 r. bp W. Świerzawski ustanowił w Szczecynie samodzielny wikariat. Pierwszym stałym duszpasterzem tego wikariatu został ks. Mieczysław Janiec. Parafia Szczecyn erygowana została przez bpa A. Dzięgę 17 stycznia 2002 r. Kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego zbudowany został w latach 1982-1985. Nad całością prac czuwał ks. Marian Nowak. Poświęcenia świątyni dokonał bp B. Pylak w 1985 r. Kościół odnowiony został po 2010 r. Świątynia jest współczesną budowlą w stylu modernistycznym. Na froncie kościoła uwagę zwraca niesymetryczność jego ceglanej bryły, zaakcentowana przez umieszczenie wieży po lewej stronie oraz niejednakowe spadki dachu. Ponad wejściem głównym znajduje się balkon w formie zadaszenia, a nad nim trapezowate okno z prefabrykatów. Wieża jest stosunkowo masywna, prostopadłościenna, z ostrosłupowym hełmem z krzyżem. Jest tradycyjna w swojej formie, wypełniona dwoma rzędami okien z podobnych prefabrykatów. W ołtarzu głównym nieregularnie zamkniętego prezbiterium znajduje się malowany tryptyk z postacią patrona parafii i motywami eucharystycznymi i kapłańskimi po bokach.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: św. Maksymiliana Marii Kolbe (14 sierpnia).

Do parafii należą: Szczecyn.

Ogólna liczba mieszkańców: 545.

Grupy parafialne: harcerze, Koło Przyjaciół WSD, koło żywego różańca, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 1 km.
Kaplica cmentarna poświęcona przez bpa K. Nitkiewicza 27 października 2016 r.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Waldemar Winnicki (od 2020r.)