Szewna – Św. Mikołaja

SZEWNA

Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Św., gm. Bodzechów
27-400 Ostrowiec Św., Szewna, Pl. ks. Marcina Popiela 2, tel. 41 248 43 70

INFORMACJE O PARAFII

Parafia Szewna znajduje się w spisie parafii płacących świętopietrze z 1326 r. Niewiele zachowało się informacji z tego okresu. W tym czasie istnieć miał w niej drewniany kościół pw. św. Mikołaja. Ok. 1440 r. Szewna należała do biskupów krakowskich i nadal posiadała drewnianą świątynię. W pocz. XVII w. świątynia ta została rozebrana, a z uzyskanych w ten sposób materiałów wybudowano szkołę. Niedługo potem stanął nowy, murowany kościół. Była to budowla dość małych rozmiarów, bez bocznych naw, kaplic i wieży. W 1657 r. została ona złupiona i zniszczona przez wojska szwedzkie. Po odbudowie służyła miejscowym wiernym do II poł. XVIII w., kiedy to została rozebrana, a jej materiał posłużył do budowy obecnej świątyni. W latach 1946-1991 w Szewnej posługiwał ks. Marcin Popiel (od 1964 r. jako proboszcz), który zasłynął jako niezłomny kapłan okresu komunistycznego w Polsce. W 2005 r. powstała w Szewnej Izba Pamięci ks. M. Popiela. Kościół parafialny pw. św. Mikołaja wzniesiony został w latach 1775-1777 wg projektu jezuickiego architekta ks. Józefa Karśnickiego, obejmującego cały kompleks składający się z plebanii, dwóch wikarówek, tarasu z dwuskrzydłowymi schodami oraz domu dla służby kościelnej. Fundatorem świątyni był ks. Sebastian Pisulewski, oficjał sandomierski, kanonik opatowski, pleban szewieński. Około 1780 r. wykonano rokokową polichromię ścienną, przemalowaną i znacznie uzupełnioną w II poł. XIX w. W 1906 r. w wejściu głównym na teren przykościelnego cmentarza postawiono żelazną neogotycką bramę – dzieło pracowników Zakładów Ostrowieckich, powstałe początkowo jako kiosk na targi w Niżnym Nowogrodzie. Wielki wkład w ratowanie od zniszczenia plebanii i innych obiektów włożyli proboszczowie szewieńscy, księża: I. Grynfeld, W. Gąsiorowski oraz E. Szatowski. W 2007 r. odnowiona została zewnętrzna elewacja kościoła, co wiązało się z przywróceniem jej oryginalnej kolorystyki. Świątynia jest późnobarokowa, z dwoma wieżami od zachodu. Kościół jest trójnawowy, o układzie bazylikowym. Od wschodu znajduje się niemal kwadratowe prezbiterium, o szerokości równej głównej nawie. Przylegają do niego: od południa zakrystia, od północy przedsionek i skarbczyk, a od wschodu ośmioboczna dwukondygnacyjna kaplica, w poziomie górnym, wyższym od nawy, stanowiąca część kapłańską prezbiterium. Korpus nawowy jest trójprzęsłowy. Ściany i sklepienia pokryte są malowidłami iluzjonistycznymi architektoniczno-figuralno-ornamentalne, z trzema scenami z życia św. Mikołaja, herbami i inskrypcjami. Spójny, rokokowy wystrój malarski kościoła oraz obrazy, przedstawiające patrona parafii, posiadają wartość artystyczną i historyczną

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 9.30, 11.30, 17.00
– w dni powszednie: 17.30, 18.00, zimą 16.30, 17.00
– w święta państwowo zniesione: 10.00, 17.30, 18.30, zimą 16.30, 17.30.

Odpusty: św. Mikołaja (6 grudnia), św. Rocha (16 sierpnia).

Kaplica dojazdowa

Jędrzejowice – kaplica pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, położona 5 km od kościoła parafialnego. Zbudowana została w latach 1978-1981. Nad pracami czuwał ks. Marcin Popiel przy wsparciu ks. Andrzeja Kucharskiego i ks. Jacka Beksińskiego.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 10.15
– w środy: 15.30
– w święta państwowo zniesione: 16.00.
Odpust: Uroczystość Miłosierdzia Bożego.

Do parafii należą: ulice Szewnej – Armii Krajowej, Armii Ludowej, Boczna, Górna, Graniczna, Kielecka, Plac Ks. Marcina Popiela, Krótka, Langiewicza, Woźniakówka, Zakanale, Zarzecze, Zofiówka, Źródlana; ulice Ostrowca Świętokrzyskiego – Chmielowska, Cicha, Dąbrówki, Górna, Józefówka, Kanałowa, Kwiatowa, Mała, Osadowa, Parkowa, Paulinowska, Podgórze, Prosta, Sadowa, Szewieńska, Świętokrzyska, Traugutta, Żeromskiego; oraz wsie – Częstocice, Grelec, Jędrzejowice, Podszkodzie, Świrna, Szyby, Jędrzejów (część).

Ogólna liczba mieszkańców: 5406.

Kapłani pochodzący z parafii: F. Rafałowski, A. Wróblewski, S. Kryj, A. Marszałek, L. Siekierski, E. A. Rdzanek, K. Barański, A. Świątek, J. Chamera, S. Spychaj, W. Bujak, J. Błosiński, M. Kozłowski, K. Kałuża.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: O. Rycombel, M. Dąbrowska, M. Mazur, G. Deroń, T. Górczyńska, T. Pronobis, M. Pronobis, M. Mady.

Grupy parafialne: Apostolstwo Dobrej Śmierci, Domowy Kościół, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Szewny im. Ks. Marcina Popiela “Sulima”.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 50 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. dr Tomasz Cuber (od 2020 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Daniel Sajdak (od 2019 r.)
Emeryt - Ks. kan. mgr lic. Jan Butryn (od 2020 r.)