Szkody przy katedrze po gwałtownej burzy

Ulewne deszcze i gwałtowna burza, jakie przeszły nad Sandomierzem z wtorku na środę, 23-24 sierpnia wyrządziły ogromne szkody. Potężna nawałnica nie oszczędziła także bazyliki katedralnej. Uszkodzeniom uległa część muru okalającego teren ogrodu katedralnego oraz fragment sterczyny dekoracyjnej fasady kościoła.

Uderzenie pioruna w ozdobną kulę sterczyny oderwało jej część, która spadając, uderzyła w połać dachu i spadła na chodnik przykościelny, o czym świadczy spore wgłębienie. Na szczęście, dostęp na teren wokół katedry był wówczas zamknięty. Stan zniszczeń ocenili Leszek Polanowski, kierownik Delegatury Sandomierz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, ks. Andrzej Rusak, konserwator diecezjalny oraz inspektor konserwacji zabytków Paweł Sobczyński. Po oględzinach stwierdzono, że uszkodzona została część dachu na połaci północnej w miejscu łączenia elementów blachy. Pozostała na fasadzie uszkodzona część kuli sterczyny, zdaniem konserwatorów nie powinna odpaść, jednak ze względu na bezpieczeństwo wiernych i turystów, czynione są starania, aby usunąć ten element ze szczytu świątyni i zrekonstruować go w odpowiednich warunkach.

Spływająca woda spowodowała osunięcie się także skarpy wzgórza katedralnego, co w konsekwencji doprowadziło do zniszczenia muru ceglanego na odcinku 40 metrów. Zniszczone ogrodzenie oraz przyległy teren został uporządkowany staraniem parafii.

Ze względu na zagrożenie dla trwałości wzgórza katedralnego, a co za tym idzie Bazyliki katedralnej, konieczne są niezbędne prace zabezpieczające zbocze wzgórza przed dalszym osuwaniem się. Parafia katedralna nie jest w stanie udźwignąć finansowo kosztów prac ratowniczych skarpy oraz rekonstrukcji muru, dlatego zwraca się do ludzi dobrej woli o wszelkie wsparcie tej inwestycji.

Ofiary na ten cel można wpłacać na subkonto remontowe Bazyliki katedralnej.
Numer konta: 06 1020 4926 0000 1602 0124 2247 (PKO BP o/Sandomierz).

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/