Tarnowska Wola – Najświętszego Serca Pana Jezusa

TARNOWSKA WOLA

Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa

woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg, gm. Nowa Dęba
39-460 Nowa Dęba, Tarnowska Wola 134, tel. 15 846 71 02, kom. 600 691 154
www.parafiatarnowskawola.pl

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Tarnowska Wola powstała w 1782 r. Nosiła ona wówczas nazwę Ługi. Obecna nazwa została przyjęta przy relokacji wioski w 1802 r. W 1919 r. powzięto zamiar budowy w Tarnowskiej Woli kościoła, jednak planom tym przeszkodziły działania wojenne. Trzy lata później powstał komitet budowy świątyni. Duży wkład w to dzieło dał hr. Zdzisław Tarnowski, który ofiarował na ten cel plac (na zamianę z Józefem Rozmusem). Część materiałów budowlanych przekazała parafia w Majdanie Królewskim, natomiast parafia w Miechocinie ofiarowała nowo powstającej placówce beneficjum i las. Pierwszym w Tarnowskiej Woli duszpasterzem został ks. Ignacy Kąkolewski. Parafia Tarnowska Wola została erygowana w 1928 r. W jej skład weszły miejscowości położone dotychczas na terenie parafii Miechocin i Majdan Królewski. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zbudowany został w latach 1925-1928. Kamień węgielny pod budującą się świątynię poświęcił bp J. Fischer w 1925 r. Natomiast konsekracji kościoła dokonał bp A. Nowak 21 czerwca 1928 r. Od 1929 r. trwały prace wykończeniowe i dekoratorskie budynku, m.in. położono posadzkę, założono instalację elektryczną. Ołtarza główny oraz ambonę ufundowała jednostka wojskowa z Dęby. Świątynia jest murowana, eklektyczna. Posiada układ bazylikowy, z węższym i niższym prezbiterium, z wieżą wtopioną w fasadę zwieńczoną hełmem kopulastym, powtórzonym jako zadaszenie nad wejściem głównym. Wnętrze jest trójnawowe, nakryte sklepieniem kolebkowym. Ściany ozdabiają malowidła. Wyposażenie stanowią XX-wieczne ołtarze główny i dwa boczne oraz ambona.

Msze święte:
– w niedziele i uroczystości: 8.00, 10.00, 11.30, 15.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 17.00.

Odpusty: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Kaplica

Rozalin – kapliczka pw. św. Rozalii, położona ok. 2 km od kościoła parafialnego. Neobarokowa kapliczka wzniesiona została w 1913 r. z fundacji hr. Z. Tarnowskiego. Początkowo planowano wybudować w Rozalinie kościół i nawet były już przygotowane na ten cel materiały, ale plany zarzucono z obawy, że wieś nie utrzyma kapłana. Kapliczka jest murowana, zwieńczona dzwonnicą, a nad wejściem umieszczono herb Tarnowskich-Leliwa.
Msze święte:
-we wspomnienie św. Rozalii (4 września).

Do parafii należą: Alfredówka, Buda Stalowska, Rozalin, Tarnowska Wola.

Ogólna liczba mieszkańców: 2357.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Kłosowski, J. Buras, J. Kosior, P. Szpyt, C. Sadecki SVD, S. Wargacki SVD, Z. Sawicki, R. Sałek, . Wrona, J. Zieliński CSMA, D. Sidor.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: B. Tomczyk, M. Zielińska.

Grupy parafialne: Schola „Corazones”, 2 Szczep Harcerski „Szkwał”, Liturgiczna Służba Ołtarza, Harcerska Grupa Muzyczna „Będzie dobrze!”, Młodzieżowa Grupa Sportowa, Chór Parafialny ”Soli Deo”, Koła Żywego Różańca, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ, Koło Przyjaciół Harcerstwa.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. Piotr Palacz (od 2016 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Łukasz Kruk (od 2023 r.)