To był dobry i Boży czas

Podsumowano spotkania w ramach Seminarium odnowy wiary w Duchu Świętym. Wspólna formacja będzie kontynuowana.

Foto. Ks. Tomasz Lis

Przez osiem tygodni sandomierzanie spotykali się w kościele pw. Ducha Świętego w ramach Seminarium odnowy wiary w Duchu Świętym. Spotkania poprowadzili ewangelizatorzy ze „Wspólnoty Gaudete” z Krakowa.

Podczas każdego spotkania-katechezy podejmowany był konkretny temat dotyczący miłości Bożej, nawrócenia, tajemnicy Ducha Świętego, wspólnoty, Eucharystii. Następnie uczestnicy spotykali się w małych grupach na dzielenie się Słowem Bożym. Każdy z uczestników otrzymał także notatnik w którym na każdy dzień wyznaczony jest fragment Pisma świętego do osobistej medytacji.

– Myślę ze był to czas mocno zaskakujący, szczególnie pod tym kątem, że doświadczyliśmy tego, że Pan Bóg wybrał nas do poprowadzenia tego seminarium. To czas, podczas którego Bóg poprzez swoje Słowo docierał naszych serc. Widać było zaangażowanie i otwartość tych osób, które przychodziły na spotkania i to nas budowało. Z każdym przyjazdem tutaj do Sandomierza była we mnie coraz większa radość z tego że mogę dzielić się doświadczeniem Bożej miłości i tego czego Bóg dokonuje w moim życiu, w życiu mojej wspólnoty – podsumował Robert Zietara, jeden z prowadzących ze Wspólnoty Gaudete”.

Foto. Ks. Tomasz Lis

– Dla mnie był to czas współpracy ze wspólnotą i możliwości patrzenia na to jak Pan Bóg pragnie siebie dawać innych miejscach, doświadczeniem tego jak Pan Bóg chce zapalić kolejne światełko, i to światełko zapaliło się w Sandomierzu – dodała Marta Witczyk.

Podsumowaniem spotkań była wspólna Msza św., której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Podczas homilii, ostrzegał on przed próbami dopasowania Chrystusa i Jego Ewangelii do własnego sposobu życia, niczego w nim nie zmieniając. Zauważył, że takie chrześcijaństwo jest wygodne ale przypomina zasuszony i bezwonny kwiat. Uznanie Chrystusa za Pana i Zbawiciela oznacza natomiast konieczność stałej i konsekwentnej przemiany zgodnie z duchem Ewangelii. Biskup wyraził radość, że spora grupa osób podjęła się tego w ramach sandomierskiego seminarium odnowy wiary.

Na zakończenie Mszy św. ks. Marek Kuliński, jeden z inicjatorów seminarium, poinformował, że spotkania odnowy wiary będą nadal kontynuowane i prowadzone przez członków „Wspólnoty Gaudete”. Spotkanie organizacyjne na którym będzie zaplanowany dalszy cykl spotkań odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Sandomierzu.

Po wspólnej modlitwie odbyła się agapa.

Foto. Ks. Tomasz Lis

– Chcieliśmy podziękować wspólnocie, która prowadziła te spotkania za tez wspaniały dobry i Boży czas. Takie seminarium odnowy wiary było nam bardzo potrzebne. Było to doświadczenie czegoś nowego, głoszenia i przepowiadania Jezusa przez osoby świeckie. Było to dla mnie osobiście bardzo pozytywne wrażenie i chcemy w nim dalej trwać i uczestniczyć nadal w spotkaniach wspólnoty – podkreślał pan Krzysztof. – Był to na pewno czas odnowienie wiary, zbliżenia się do Jezusa i uznania Go i przyjęcia jako Pana i Zbawiciela – dodała pani Agnieszka.