Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Jak każdego roku, od 18 do 25 stycznia, pod hasłem: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17) będziemy przeżywali Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Uświadamiamy sobie w ten sposób grzech podziału, który poróżnił wyznawców Chrystusa oraz potrzebę modlitwy i wysiłków, abyśmy w dniu, który wskaże nam Duch Święty mogli złożyć to samo wyznanie wiary i wspólnie sprawować Eucharystię.

Centralne nabożeństwo ekumeniczne w naszej diecezji, poprzedzone koncertem kolęd, odbędzie się w piątek 20 stycznia o godz. 16.00 w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła w Sandomierzu.

Odpowiedzmy na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, i włączmy się w to dzieło poprzez osobistą i wspólnotową modlitwę.

Materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/