U duchowych córek błogosławionej Salomei

Sandomierskie Klaryski rozpoczęły świętowanie jubileuszu 350-lecia beatyfikacji błogosławionej Salomei. Z tej okazji biskup Krzysztof Nitkiewicz odprawił Mszę św. w kaplicy klasztornej sióstr. Mówiąc o wyjątkowej roli, jaką odegrała ta księżniczka a zarazem mniszka w historii Sandomierza i Zawichostu, podkreślił, że podążała ona zawsze za natchnieniami Ducha Świetego. W tym tkwiła tajemnica jej głębokiego zjednoczenia z Chrystusem oraz życiowej mądrości.

We Mszy św. koncelebrowanej przez kapłanów, uczestniczyli przedstawiciele środowiska sandomierskiego. Z racji na klauzurowy charakter klasztoru pozostali oni podczas liturgii za metalową kratą.