Udowodnili miłość czynem

Peregrynacja relikwii błogosławionej rodziny Ulmów, które przemierzają naszą diecezję, wchodzi w swoją końcową fazę. Ostatnie dni tej duchowej podróży odbędą się w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W procesji do świątyni, która zgromadziła kapłanów z dekanatów ostrowieckiego, szewieńskiego, kunowskiego i ożarowskiego, relikwie błogosławionej rodziny Ulmów wniósł proboszcz parafii, ks. Jan Sarwa, wspierany przez przedstawicieli rodzin z lokalnej wspólnoty. Udział duchowieństwa z różnych dekanatów podkreślił ważność tego wydarzenia w życiu kościelnym regionu.

Witając relikwie, przedstawiciele miejscowych rodzin wyrazili głębokie uczucia związane z tym wydarzeniem. – Z wielką radością w sercu witamy w naszym mieście relikwie oraz obraz rodziny Ulmów, beatyfikowanej 10 września 2023 roku. Wasza obecność przypomina nam o wartościach, które kierowały życiem waszej rodziny, takich jak miłość, odwaga, praca, poświęcenie. Patrząc na wasz przykład i my pragniemy otwierać serca na innych ludzi. Jesteście dla nas inspiracją do budowania lepszego, piękniejszego świata. Wasze piękne rodzinne życie było zawsze otwarte na Pana Boga i bliźnich. Wiedliście zwyczajne życie, potrafiliście łączyć codzienną pracę z modlitwą w myśl benedyktyńskiego hasła ora er labora. Jesteście dla nas świadkami zwycięstwa życia nad śmiercią, choć sami to życie straciliście – mówili małżonkowie.

Po krótkim wprowadzeniu zgromadzeni w kościele wysłuchali wykładu ks. dr hab. Leona Siweckiego pt. „Cnota miłości w rodzinie Ulmów”. W swoim wykładzie prelegent skupił się na niezwykłym przykładzie rodziny Ulmów, którzy oddali życie z miłości do bliźniego. Podkreślał, że w codzienności swojego życia Samarytanie z Markowej kierowali się głębokim przekonaniem o znaczeniu przykazania miłości Boga i bliźniego. Ich decyzja o ukrywaniu żydowskich sąsiadów w trudnych czasach II wojny światowej była wyrazem tej miłości, przekładającej się na konkretne działania, nawet kosztem własnego życia. „Ulmowie zdali ten egzamin” – mówił ks. Siwecki, wskazując na ich świętość, która nie była abstrakcyjna, lecz manifestowała się poprzez konsekwentne i odważne działanie. „Błogosławiona rodzina Ulmów udowodniła miłość czynem” – kontynuował, zwracając uwagę na to, że ich poświęcenie jest ponadczasowym przykładem prawdziwej chrześcijańskiej miłości, która nie zna granic i jest gotowa na ostateczne poświęcenie. W ten sposób prelegent nie tylko oddał hołd Ulmom, ale również zainspirował zgromadzonych, by w ich życiu cnota miłości była równie żywa i działająca.

Centralnym punktem wieczoru była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem dziekana ks. Jana Sarwy w intencji świętości małżeństw i rodzin. Na wstępie do Eucharystii podkreślił znaczenie spotkania z błogosławioną rodziną Ulmów. Zwrócił uwagę, że ich historia powinna skłonić wiernych do refleksji nad obecnością miłości w ich własnych rodzinach i naśladowania tak głębokiej wiary. – Od błogosławionych świadków wiary uczmy się miary miłości Boga i człowieka, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół – dodał.

W kazaniu ks. Konrad Fedorowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, nawiązał do męczeństwa zarówno patrona dnia św. Marka Ewangelisty z I wieku, jak i błogosławionej rodziny Ulmów z XX wieku, podkreślając, że obie te postaci łączy oddanie życia za wiarę w Jezusa. Wskazał na św. Marka, autora Ewangelii, oraz na rodzinę Ulmów, którzy w swoim życiu codziennym wcielali w życie zasady Ewangelii, co potwierdza obecność i szacunek do Pisma Świętego w ich domu.

W dalszej części kazania zwrócił uwagę na szczegóły relikwiarza, który w kształcie drzewa ukazuje postacie rodziny Ulmów w koronie drzewa, z relikwiami ułożonymi w centrum na kształt kwiatu, co symbolizuje ich kwitnącą świętość. Relikwiarz przedstawia również kościół w Markowej oraz dom rodzinny Ulmów, podkreślając, że świętość rodzi się zarówno w kościele, jak i w domu rodzinnym.

Na obrazie, który towarzyszył relikwiom, kaznodzieja dostrzegł przedstawienie rodzinnych więzi Ulmów, ich bliskości, troski i czułości, co ma stanowić wzór dla każdego chrześcijanina.

Podczas homilii kaznodzieja zwrócił również uwagę na słowa konsekracji podczas Eucharystii, przypominając, że ofiara Chrystusa nie była przegraną, ale zwycięstwem. Podobnie rodzina Ulmów, oddając swoje życie, nie przegrała, ale zwyciężyła w Chrystusie. To przesłanie ma nas zachęcać do dawania siebie innym, zamiast skupiania się na własnych potrzebach, i do pogłębiania pobożności eucharystycznej w rodzinach.

Kaznodzieja zakończył, przypominając słowa Papieża Franciszka, który w dniu beatyfikacji mówił o rodzinie Ulmów jako o „promieniu światła” dla współczesnego świata. Podkreślił, że ich przykład życia i męczeństwa powinien stanowić dla nas inspirację do realizowania własnego powołania do świętości oraz że ich wstawiennictwo może pomóc nam w pokonywaniu współczesnych wyzwań.

Po zakończeniu Mszy św. wierni mieli możliwość osobistej modlitwy przy relikwiach błogosławionej rodziny Ulmów. W dalszej części odmówiono Różaniec w intencji małżeństw i rodzin oraz odśpiewano Apel Jasnogórski w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

Pierwszy dzień peregrynacji relikwii błogosławionej rodziny Ulmów w Ostrowcu Świętokrzyskim zgromadził kapłanów z dekanatów ostrowieckiego, szewieńskiego, kunowskiego i ożarowskiego. Obecność licznych grup parafialnych z całego rejonu, występ parafialnego chóru “Michael” oraz udział wiernych z różnych dekanatów, nadały temu wydarzeniu wyjątkowy, wspólnotowy charakter.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/