Ukazał się drukiem Kalendarz Liturgiczny Diecezji Sandomierskiej 2018/2019

Kalendarz nazywany także rubrycelą wydawany jest co roku z polecenia Biskupa Ordynariusza i obowiązuje od I niedzieli Adwentu danego roku do I niedzieli Adwentu roku następnego.
Podaje on wszystkie uroczystości, święta i wspomnienia Kościoła Powszechnego oraz te, które obchodzone są tylko w Diecezji Sandomierskiej. Wskazuje jak należy je celebrować i przeżywać.
Można więc tam znaleźć zalecenia dotyczące modlitw, czytań mszalnych, śpiewów, koloru szat liturgicznych czy postów.
Bardzo praktyczne są informacje o odpustach we wszystkich parafiach diecezji, a także o rocznicach śmierci osób zasłużonych dla Kościoła lokalnego.
W końcowej części kalendarza, liczącego 240 stron, znajduje się alfabetyczny skorowidz świętych i błogosławionych.
Warto sięgać do tego wydawnictwa w celu owocnego przeżywania Roku Liturgicznego.