W drodze do sulisławskiej Matki

Ponad dwustu pielgrzymów wyruszyło w pieszej pielgrzymce z Sandomierz do Sulisławic.

Jest to już 15. edycja pielgrzymki, która jest kontynuacją przedwojennego pieszego wędrowania mieszkańców Sandomierza do maryjnego sanktuarium.

Pielgrzymkę rozpoczęła Msza św. w katedrze sandomierskiej, którą sprawował bp senior Edward Frankowski wraz z ks. Krzysztofem Rusieckim i ks. Leszkiem Chamerskim. Tegorocznym hasłem pielgrzymki są słowa „W Duchu Świętym z Maryją”. Podczas kazania bp senior przypomniał, że historia pielgrzymowania Sandomierzan do Sulisławic rozpoczęła się ponad 160 lat temu, gdy w obliczu panującej zarazy mieszkańcy udali się przed cudowny obraz matki Bożej w Sulisławicach z prośbą o ratunek od „morowego powietrza”. – Szli pełni ufności, nadziei i wiary. Maryja wysłuchała ich żarliwe prośby i jak podają kroniki zaraza ustała. Przez wieki sulisławski obraz zasłyną licznymi łaskami i cudami. Dziś wędrujemy, aby podziękować naszej Matce za 200 lat naszej diecezji oraz za Jej opiekę nad nami. Powierzamy jej samych siebie i całą diecezję w nadziei, że ziarno Ewangelii zasiewanej na tej ziemi wyda piękne owoce – podkreślał bp E. Frankowski.

Na zakończenie Mszy św. biskup pobłogosławił pątników na trud pielgrzymi.

W tym roku na trasę pielgrzymkową wyruszyło ponad 200 pątników, wśród których pielgrzymują stali uczestnicy oraz wielu ludzi młodych z sandomierskich szkół w tym uczniowie szkoły katolickiej oraz osoby niepełnosprawne z Ośrodka „Radość Życia”.

Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwa grupa porządkowych oraz zespół medyczny. Śpiew prowadzi sandomierska grupa muzyczna.

Pielgrzymi z Sandomierza mają do pokonania trzydziestokilometrową trasę, by dotrzeć do sulisławskiwego sanktuarium w godzinach popołudniowych. Całość pielgrzymki zakończy Msza św. w sanktuarium o godz. 18.00 oraz procesja różańcowa i Apel Maryjny w u tronu Bolesnej Matki.

Historia wędrowania do sanktuarium w Sulisławicach sięga lat przedwojennych i jest związana z osobą bł. ks. Antoniego Rewery. Tradycję pielgrzymowania do Sulisławic po kilkudziesięciu latach przerwy reaktywował ks. Krzysztof Rusiecki, proboszcz parafii św. Pawła. Grupie pielgrzymów przewodzi ks. Marcin Grzyb wraz z duszpasterzami z sandomierskich parafii.