W trosce o jedność chrześcijan

W Aleksandrii Egipskiej zebrała się na posiedzeniu plenarnym Komisja mieszana ds. dialogu teologicznego pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym. Przewodniczą jej kardynał Kurt Koch z watykańskiej dykasterii ds. popierania jedności chrześcijan oraz arcybiskup Job ze strony Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. W obradach poświęconych prymatowi i synodalności w Kościele biorą udział biskupi, księża i świeccy. W skład delegacji katolickiej wchodzi biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/