Wakacyjne turnusy Caritas dla rodzin

Dwadzieścia jeden rodziny spędza wakacje na turnusach zorganizowanych przed Caritas Diecezji Sandomierskiej w Bojanowie.

Pierwszy rodzinny turnus terapeutyczny właśnie się rozpoczął i będzie trwał do 29 lipca. Drugi zaplanowano w pierwszej połowie sierpnia. Uczestnicy turnusów terapeutycznych to podopieczni Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli, prowadzonego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej w ramach realizowanego wspólnie z Funduszem Sprawiedliwości projektu „Razem Bezpieczniej”. To rodziny dotknięte pokrzywdzeniem w wyniku różnych przestępstw. Nie rzadko z trudnymi, głęboko traumatyzującymi doświadczeniami, które cieniem położyły się na ich funkcjonowaniu i wzajemnych relacjach.

– Ze względów epidemiologicznych w tym roku Caritas nie zorganizowało letniego wypoczynku dla dzieci. Tym razem z wakacyjnych turnusów skorzystają rodziny znajdujące się pod opieką i wspierane przez Caritas z racji na ich trudną sytuację. – Tegoroczne turnusy zorganizowaliśmy w naszym ośrodku w Bojanowie, gdyż on najlepiej spełnia wymogi wynikające z bezpieczeństwa sanitarnego w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Każda rodzina zamieszka w osobnym domku w bardzo dobrych warunkach. W sumie na dwóch turnusach będzie wypoczywało 22 rodziny wraz z dziećmi – poinformował ks. Bogusław Pitucha, dyrektor sandomierskiej Caritas.

Jak dodaje są to rodziny borykające się z różnymi problemami i wymagające szerokiego wsparcia. – Na co dzień rodziny te objęte są naszą opieką psychologiczną. Poprzez ten wypoczynek chcemy, aby jeszcze bardziej umocniły swoje więzi i oderwały się od codziennych problemów – dodaje ks. B. Pitucha.

Program turnusów jest bardzo urozmaicony i został specjalnie przygotowany dla rodzin borykających się z różnoraką dysfunkcją.

– W trakcie pobytu w Bojanowie uczestnicy turnusów będą mieli okazję uczestniczyć w Programie Wspierania Rodziny, który zakłada pracę nad poprawą komunikacji w rodzinie, wzmocnieniem więzi, umiejętności wychowawczych rodziców oraz relacji pomiędzy członkami rodziny. Dodatkowo rodzice mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych, a nastolatki z udziału w programie profilaktycznym  „Stop cyberprzemocy” ukazującym zagrożenia jakie niosą ze sobą współczesne media, zwłaszcza internet.  Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli przeprowadzą z uczestnikami turnusów spotkania pod nazwą  „Bezpieczne wakacje” w trakcie którego rodzice i dzieci będą mieli możliwość zapoznać się z zagrożeniami związanymi z narkotykami i dopalaczami, z którymi najczęściej młodzież pierwszy kontakt ma właśnie w trakcie wakacji – poinformowała Simona Wojtowicz, odpowiedzialna a przebieg wypoczynku.

Organizator zadbali także o to, żeby rodziny miały okazję do wspólnej zabawy, odkrywania nowych miejsc, integracji  i wspólnego przeżycia miłych chwil. Planowane są całodniowe wyjazdy do Krainy Iluzji i Magicznych Ogrodów gdzie odbędzie się wspólne piknikowanie, nauka pieczenia chleba w Osadzie Leśnej  Doboszówka, plener malarski, rodzinne kalambury, Talent Show, Olimpiada umiejętności ,Kino po chmurką i wiele innych atrakcji, z których każdy uczestnik i każda rodzina będzie mogła wybrać coś dla siebie .

– Cały program nastawiony jest na wzmocnienie wzajemnych więzi rodzinnych. Ponadto w zajęciach profilaktycznych uczestnicy mogą dowiedzieć się jak unikać i jak reagować na sytuacje powodujące różnorakie zagrożenia. Mam nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas wzmocni te rodziny i będzie dla nich miłą formą letniego wypoczynku – dodaje ks. B. Pitucha.