Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

W Instytucie Teologicznym w Sandomierzu odbyło się XIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej

W sobotę, 5 października 2019 r. w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu odbyło się XIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej. Na zebranie przybyło blisko 50 delegatów z Kół Parafialnych Stowarzyszenia z całej diecezji.

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św. w intencji członków Stowarzyszenia w kaplicy Instytutu, której przewodniczył ks. dr Tomasz Cuber, dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin. Mszę świętą koncelebrował przedstawiciel Biskupa Ordynariusza ks. dr Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej, który wygłosił homilię.

Podczas kazania nawiązał do patrona dnia św. s. Faustyny, a także do św. Jana Pawła II, którzy wzór modlitwy czerpali od swoich rodziców, a szczególnie ojców. – Dziś w naszym spotkaniu przewodzi nam św. s. Faustyna, Apostołka Bożego Miłosierdzia, która w swoim „Dzienniczku” pod numer 398 napisała: „Kiedy widziałam, jak ojciec się modlił, zawstydziłam się bardzo, że ja po tylu latach w Zakonie nie umiałabym się tak szczerze i gorąco modlić, toteż nieustannie składam Bogu dzięki za takich rodziców”. Jest to bardzo wzruszające, kiedy w jej wspomnienie przywołujemy przykład jej modlącego się ojca. Święci zachęcają nas, abyśmy tworzyli takie rodziny, które będą Bogiem silne” – zaznaczył kaznodzieja.

Dalsza część spotkania odbyła się w sali papieskiej, gdzie walne zebranie SRKDS otworzył Krzysztof Szatan, prezes Stowarzyszenia. Po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Prezydium Zebrania złożył sprawozdanie z działań Zarządu Głównego za okres od 21 października 2017 r. do 1 października 2019 r. W podsumowaniu za miniony rok zwrócił uwagę na działania merytoryczne Zarządu i przedstawił informację o stanie finansów Stowarzyszenia.

Następnie, po przyjęciu sprawozdania przez uczestników spotkania, zebrani członkowie zgłaszali wolne wnioski, podkreślając potrzebę utrzymania dotychczasowej aktywnej działalności i konieczność realizacji przyjętego planu.