Wernisaż wystawy prof. Wincentego Kućmy

W Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu została otwarta wystawa prac prof. Wincentego Kućmy. Wydarzenie zakończyło obchody Dni Kultury Chrześcijańskiej, które przez ostatnie dwa tygodnie trwały w naszej diecezji.

Otwarcie wystawy i spotkanie z wybitnym artystą rzeźbiarzem prof. Wincentym Kućmą, któremu towarzyszyła żona, odbyło się w ogrodach Muzeum Diecezjalnego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, siostry zakonne, władze samorządowe, mieszkańcy miasta i turyści, a także zaproszeni goście na czele z ks. prof. dr hab. Ryszardem Knapińskim z KUL oraz Józefem Opalą, który koordynował instalację wystawy.

Profesor Wincenty Kućma nie ukrywał radości z powrotu do Sandomierza, w którym – jak sam podkreślił – miała miejsce wielka sprawa modlitwy Ojca Świętego Jana Pawła II. Odnosząc się do samej wystawy, podkreślił, że odbiorcy zobaczą w zaprezentowanych dziełach to, co każdy będzie chciał ujrzeć. – Problem tkwi w tym, co chcemy zobaczyć. Z jednej strony jest to pewna kreacja artystyczna, ale z drugiej strony ktoś może tę wizję odrzucić i powiedzieć, że to nie jest ważne. Odbiorcom wystawy poddaje prawdę obnażoną, wypaloną ogniem, obmytą wodą, która wypłynęła z boku Chrystusa. On sam powiedział, że przyszedł rzucić ogień na ziemię. Trzeba ten ogień podjąć i tym ogniem się zainteresować – dodał artysta.

Wyjaśniając tytuł wystawy pt. „Brama”, zaznaczył, że pierwszą bramą, którą człowiek musi przekroczyć jest znak krzyża. – Potem są kolejne wejścia – do domu, świątyni, do różnych miejsc społecznych i politycznych. Podstawą jest brama – wejście i wyjście – historia wchodzenia, przechodzenia – powiedział profesor.

Ks. Andrzej Rusak, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu wyjaśnił, że ekspozycja została przygotowano w trzech salach.  Jedną z nich nazwano salą medytacji, w której dominującym motywem jest krzyż i inne symbole chrześcijańskie. W drugiej są instalacje przetworzonych artystycznie drzwi, a w trzeciej sali prezentowane są rysunki prof. Kućmy i rzeźby, w tym m.in znany „Wioślarz”.

Ekspozycję można oglądać w Domu Długosza do 15 czerwca br.


Wincenty Kućma urodził się 25 maja 1935 roku w Zbelutce. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach, a następnie studia artystyczne na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1962 roku w pracowni prof. W. Ślędzińskiej. W 1995 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Wiele jego prac znajduje się w muzeach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Brał udział w licznych konkursach rzeźbiarsko-architektonicznych, uzyskując około 50 nagród i wyróżnień. Za swój dorobek twórczy i dydaktyczny prof. Wincenty Kućma otrzymał najważniejsze odznaczenia państwowe, takie jak: Order Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Order Orła Białego, a także odznaczenia kościelne: Złoty Medal Ojca Świętego Jana Pawła II, Krzyż Komandorski Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego, Medal Per Artem ad Deum oraz Nagrodę św. Brata Alberta.

Ważniejsze realizacje monumentalne w Polsce to pomniki: ,,Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku”, ,,Powstania Warszawskiego 1944” w Warszawie, ,,Armii Krajowej” w Kielcach, pomnik Jana Pawła II w Sochaczewie; oraz za granicą „Idea Kopernika” w New Delhi (Indie); „Wioślarz” w Doncaster (Anglia); fryz architektoniczny „Kompozycja Pozioma” i fontanna w Genewie (Szwajcaria); pomnik Księdza Bronisława Markiewicza w Rzymie (Włochy).

Ważniejsze realizacje sakralne to: wnętrze katedry w Irkucku (Syberia-Rosja); wnętrze prezbiterium kościoła św. Piotra i Pawła w Czita (Syberia – Rosja); „Ołtarz Trzech Tysiącleci” na Skałce w Krakowie; „Droga Krzyżowa” w Pasierbcu. Jego ołtarze, płaskorzeźby, reliefy i witraże znajdują się w kilkudziesięciu obiektach, m.in. w: Krakowie, Warszawie, Tarnowie, Krościenku, Iwoniczu Zdroju, Toruniu, Sandomierzu, Zawierciu, Miejscu Piastowym, Miechowie i wielu innych miejscowościach na terenie Polski.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/