Wieczór Uwielbienia w Opatowie

W czwartek 15 czerwca na zakończenie Oktawy Bożego Ciała wypełniła się opatowska Kolegiata tymi, którzy chcą uczcić Boga Eucharystycznego. Modlitwą Nieszporów, Eucharystii i procesją wokół świątyni rozpoczął się Wieczór Uwielbienia. Ostatnim punktem tego dnia był koncert w wykonaniu scholi parafialnej. Piękne pieśni i słowa rozważań dały słuchaczom możliwość modlitwy w skupieniu i zasłuchaniu. Na zakończenie koncertu ksiądz proboszcz Michał Spociński podziękował artystom i organizatorom. Zwrócił się także do rodziców zauważając, że koncert to także owoc ich zaufania wobec kapłanów, którym oddają swoje dzieci pod opiekę w czasie całorocznej formacji.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com