Wpatrując się w krzyż

Na stałe w tradycję Sandomierza wpisała się Droga Krzyżowa ulicami miasta odprawiana w wigilię Niedzieli Palmowej.

Sandomierska Droga Krzyżowa rozpoczęła się odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Następnie jej uczestnicy szli ulicami miasta, rozważając drogę Chrystusa na Golgotę. W nabożeństwie pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza, uczestniczyli kapłani i seminarzyści, siostry zakonne oraz grupa wiernych pośród których obecni byli politycy i samorządowcy.

Rozważania prowadzili członkowie ruchów i wspólnot działających w sandomierskich parafiach, którzy również nieśli krzyż.

W słowie końcowym, biskup Nitkiewicz zachęcał abyśmy wpatrzeni w krzyż Zbawiciela byli prawdziwą wspólnotą ludzi wiary.

– Rozważając dzisiaj mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, staliśmy się jej bezpośrednimi uczestnikami. Uczyliśmy się od Chrystusa na czym polega prawdziwa miłość i jak wielka jest jej moc. Łatwo o tym zapomnieć, jeśli ulegając duchowi czasów w których żyjemy, oderwiemy wzrok od krzyża. Człowiek skupia się wówczas na sobie i żyje dla siebie, patrząc z tej egoistycznej perspektywy na innych. Tymczasem Chrystus dźwiga dalej ciężar naszych grzechów, ugina się pod nimi, upada, ale zaraz powstaje, aby się wszystko wypełniło na Golgocie. Nie odrywajmy nigdy wzroku od Ukrzyżowanego, by kochać jak On i z Nim zmartwychwstać – powiedział Ordynariusz sandomierski.

Po ostatniej, XIV stacji, usytuowanej w kościele seminaryjnym, biskup podziękował organizatorom i uczestnikom, udzielając wszystkim błogosławieństwa.