Wręczenie nagrody „Arbor bona”

Na zamku Krzyżtopór w Ujeździe odbyła się gala wręczenia diecezjalnej nagrody „Arbor bona”– Dobrego drzewa.

Podczas uroczystości obecni byli: biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz, biskup pomocniczy senior Edward Frankowski, poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, samorządowcy na czele z burmistrzem Iwanisk Markiem Stańkiem, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji, kapituła nagrody, duchowni oraz świeccy z całej diecezji.

Galę wręczenia nagrody rozpoczął mistrzowskim popisem Aleksander Szwarnowiecki z Tarnobrzega.

Tegorocznym laureatem w kategorii ewangelizacji została Katolicka Telewizja „Serbinów” z Tarnobrzega. Jej zasługą jest umożliwienie ludziom chorym i cierpiącym udziału w codziennej Eucharystii i czuwaniach modlitewnych, transmitowanie katechez szkolnych, uroczystości religijnych i patriotycznych oraz promowanie wartości chrześcijańskich.

W kategorii świadectwo życia chrześcijańskiego, nagrodę otrzymał pan sędzia Karol Bury, kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Jego zasługą jest reaktywowanie i prowadzenie tej formacji, która uczestniczy w uroczystościach religijno-patriotycznych oraz propagowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych.

Za działalność charytatywno-społeczna, kapituła przyznała nagrodę dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Potoczku, panu Janowi Brzozowskiemu. Podejmuje on szereg działań społeczno-kulturowych oraz charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego. Angażuje się w wychowanie młodzieży zarówno w szkole jak i poza nią, oraz przybliża nauczanie św. Jana Pawła II.

Podsumowując tegoroczną, piątą edycję nagrody, bp Nitkiewicz podkreślił, że postawa laureatów stanowi przepiękny owoc wiary w Boga, a oni sami są dobrymi drzewami. – Prawda, która jest w nas musi wybuchnąć – rzekł, nawiązując do słów św. Jana Pawła II. – Ma nie tylko kształtować nasze życie, ale powinna urzekać i porywać innych. Dziękuję z całego serca wyróżnionym za ich świadectwo – mówił biskup, wyrażając jednocześnie wdzięczność tym, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości.

Na zakończenie zebrani mogli wysłuchać koncertu Krzysztofa Antkowiaka.

Nagroda „Arbor bona” – Dobrego drzewa, ma formę umieszczonych obok siebie na bordowym tle dwóch medali z brązu. Pierwszy, z herbem Diecezji Sandomierskiej, nosi na obwodzie jej łacińską nazwę „Dioecesis Sandomiriensis”. Drugi, przedstawiający Bazylikę Katedralną w Sandomierzu, opisany jest cytatem z Ewangelii w języku łacińskim: „Arbor bona fructus bonos facit” (Dobre drzewo wydaje dobre owoce, por. Mt 7,17).

Osoby nagrodzone wyłania Kapituła spośród propozycji i zgłoszeń otrzymanych od osób i instytucji, które wskazują szczególnie zasłużone osoby i uzasadniają kandydaturę.


PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/